Förbjudet att använda tillverkat nanomaterial i ekologiska livsmedel

Från och med den 1 januari 2022 får man inte använda tillverkat nanomaterial i produktionen av ekologiska livsmedel.

Tillverkat nanomaterial betyder:

  • ämnen, som innehåller tillverkat nanomaterial

eller

  • en produkt som består av tillverkade nanomaterial

Nanomaterial har storleken 1–100 nm. Alla livsmedel innehåller naturligt biomolekyler i nanostorlek. I produktionen av ekologiska livsmedel är det förbjudet att använda uppsåtligen tillverkadenanomaterial och nanopartiklar. Användningen av tillverkade nanomaterial kräver tillstånd.

Hur känner jag igen ett tillverkat nanomaterial i ett livsmedel?

  • Alla ingredienser som innehåller tillverkat nanomaterial måste tydligt anges in ingrediensförteckningen. Efter namnet på dessa ingredienser måste ordet ”nano” stå inom parentes.
  • Begär vid behov en produktspecifikation av råvaruleverantören, om råvaran kommer från ett land utanför EU.

Försäkra dig alltid om råvarans lämplighet för användning i ett ekologiskt livsmedel innan dess användning.

Sidan har senast uppdaterats 10.12.2021