Köparen har rätt att få information om jordgubbarnas ursprung

Färska grönsakers och frukters ursprungsland ska anges. Det bidrar till att säkerställa livsmedlens säkerhet och kvalitet och förebygger ett eventuellt vilseledande av konsumenten. Det lönar sig för konsumenten att köpa jordgubbarna på ett sådant säljställe, där jordgubbarnas ursprungsland tydligt märkts ut på säljskylten, askarna och lådorna.

Partikoden

Syftet med märkningskraven och kraven på innehållet i handlingarna som åtföljer livsmedelspartiet är att informationen om bärens ursprung för varje enskilt parti oförändrad förmedlas vidare ända fram till konsumenten. Varje livsmedelsföretagare i primärproduktions-, förmedlings- och säljkedjan svarar för att korrekt information förmedlas vidare. Med kravet att partikoden ska märkas ut säkerställs till exempel för sin del att informationen förblir oförändrad hela företagarkedjan ut. Partikoden gör det också möjligt för myndigheten att vid behov ytterst noggrant följa upp partiet bakåt i leveranskedjan.

Livsmedelspartiets kod ska föregås av bokstaven "L", om koden inte annars tydligt kan urskiljas från de övriga märkningarna på förpackningen. I stället för partikoden kan användas uttryck som hänvisar till hållbarhetstiden, såsom "bäst före" och ett datum eller "sista förbrukningstidpunkt" eller "sista förbrukningsdag" och ett datum. Då ska åtminstone dagen och månaden uttryckligen i denna ordningsföljd nämnas.

Askar med lock ska förses med märkningar

Jordgubbsförpackningar ska förses med tydliga märkningar om följande: produktens beteckning, ursprungslandet, förpackaren, livsmedelspartiets kod, mängden innehåll och kvalitetsklassen. Öppna lådor av papp som innehåller några kilo bär betraktas också som förpackningar. Då en sådan låda saknar lock, behöver produktens beteckning inte märkas ut. I märkningarna ska också anges hur mycket bär förpackningen innehåller (såsom 250 g, 500 g, 2 kg, 5 kg).

I omedelbar närhet av jordgubbar som saluhålls i lösvikt ska finnas en skylt

Ursprungslandet och kvalitetsklassen ska också anges för sådana jordgubbar som saluhålls i lösvikt. Informationen ska tillhandahållas i tydlig skrift. Finlands flagga på säljstället räcker till exempel inte som information om ursprungslandet.

Köp kvalitet

Jordgubbar saluhålls oftast som bär av I klass. För att uppfylla kraven på bär av I klass ska jordgubbarna vara färska, hela och rena. Förskämda, ruttna, mögliga eller jordiga jordgubbar är inte tillåtna ens i klass II.

Kvaliteten på jordgubbar som plockats direkt i askar i jordgubbsodlingen för att saluhållas i samma askar håller bättre sin kvalitet än bär i lösvikt som hällts ut på säljbordet för att sedan skopas upp i plastpåse till kunden. Också för att förebygga eventuell vilseledande information rekommenderar Livsmedelsverket att man undviker att hälla ut jordgubbarna på säljbord och föredrar försäljning direkt ur förpackningarna.

Så här försäkrar du dig bäst om jordgubbarnas ursprung

Innan man köper jordgubbar lönar det sig att säkerställa att säljställets innehavares namn och kontaktuppgifter tydligt märkts ut på säljstället. Den som säljer bären bör veta vem som förpackat jordgubbarna som han eller hon säljer. Jordgubbar som odlats i Finland förpackas direkt i säljlådor redan på gården och då är förpackaren vanligen den samma som odlaren och adressinformationen berättar var jordgubbarna odlats.

Vid direktförsäljning eller självplockning uppstår sällan oklarhet om bärens ursprung eller kvalitet. Direktförsäljningsgårdarnas kontaktuppgifter finner man på internet med hjälp av sökorden "direktförsäljning + jordgubbar".

Kommunerna, NTM-centralerna och Livsmedelsverket utövar tillsyn

De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna och inspektörer på Livsmedelsverket och NTM-centralerna utövar tillsyn över grönsakernas ursprungsmärkningar. De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna utövar också tillsyn över övrig information som konsumenterna ska tillhandahållas. Inspektörerna på Livsmedelsverket och NTM-centralerna utövar också tillsyn över grönsakernas kvalitet (att kvalitetsklassen som angetts är korrekt).

Sidan har senast uppdaterats 16.6.2021