Kontaktuppgifter till avdelningen för livsmedelssäkerhet

Livsmedelsverket svarar för styrningen av livsmedelsövervakningen samt för ordnandet av importen av livsmedel av animaliskt ursprung och övervakningen av slakterierna. Tullen svarar för importövervakningen av andra livsmedel.

För annan livsmedelstillsyn svarar kommunala livsmedelstillsynsmyndigheter som inom sitt område behandlar anmälningar om inledande av livsmedelsverksamhet och om livsmedelslokaler samt tar emot misstankar om livsmedelsförgiftning. De kommunala tillsynsmyndigheterna ger råd om livsmedelslagstiftningens krav till företag som är verksamma inom sitt område, svarar också på frågor som rör konsumenternas livsmedelssäkerhet och ta emot observationer av potentiella risker för livsmedelssäkerheten.

Kontakta livsmedelstillsynen

Kontaktuppgifter till Livsmedelsverkets avdelning för livsmedelssäkerhet

Enheten för mikrobiologisk livsmedelssäkerhet

Enheten för kemisk livsmedelssäkerhet

 

Enheten för köttbesiktning

Kontaktuppgifter för köttbesiktning

Sidan har senast uppdaterats 8.11.2023