Djurregistertillämpningar

Livsmedelsverket upprätthåller många olika djurregistertillämpningar.

Med hjälp av Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret administreras anmälningar som hänför sig till djurhållning och djurhållningsplatser. I systemet ingår också ett register över kadaverplatser, med vilket kadaverplatserna för vilda djur administreras. Du kan använda Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst. Tillämpningen finner på adressen https://epr.ruokavirasto.fi/.

I nötkreatursregistret upprätthåller man information av alla födslar, dödsfall och förflyttningar av alla nötkreatur. Djurhållare, förmedlare och slakterier lagrar information i registret. Registeranmälningar görs på nyt webbprogrammet eller till kundservicen med telefon eller blankett.

I får- och getregistret upprätthåller djurhållare, förmedlare och slakterier information av alla födslar, dödsfall och förflyttningar av får och getter. Registeranmälningar görs på webbprogrammet eller till kundservicen med telefon eller blankett.

I svinregistret upprätthåller djurhållare, förmedlare och slakterier information av köp, försäljning och förflyttning av svin och djurantal per månad. I svinregistret kan djurhållare ge slakteriet tillstånd att göra en del av anmälningarna. Registeranmälningar görs på webbprogrammet eller till kundservicen med telefon eller blankett.

Anmälningsblanketterna för alla register hittas på blankettsidan. Får-, get- och svinregistrets användarnamn administreras av kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Blankett för ansökning om användningsrätt finns på blankettsidan.

Sidan har senast uppdaterats 10.5.2022