Djurregistertillämpningar

Livsmedelsverket upprätthåller många olika djurregistertillämpningar.

Med hjälp av Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret administreras anmälningar som hänför sig till djurhållning och djurhållningsplatser. I systemet ingår också ett register över kadaverplatser, med vilket kadaverplatserna för vilda djur administreras. Du kan använda Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst. Tillämpningen finner på adressen https://epr.ruokavirasto.fi/.

I nötkreatursregistret upprätthåller man information av alla födslar, dödsfall och förflyttningar av alla nötkreatur. Djurhållare, förmedlare och slakterier lagrar information i registret. Registeranmälningar kan göras på webben eller till kundservicens med telefon eller blankett. Förmedlare och slakterier har sin egen webbtjänste. Nötkreatursregistret förnyas, vi har sammanställt information om förnyande i projektsidor

I får- och getregistret upprätthåller djurhållare, förmedlare och slakterier information av alla födslar, dödsfall och förflyttningar av får och getter. Registeranmälningar görs på webbprogrammet eller till kundservicen med telefon eller blankett.

I svinregistret upprätthåller djurhållare, förmedlare och slakterier information av köp, försäljning och förflyttning av svin och djurantal per månad. I svinregistret kan djurhållare ge slakteriet tillstånd att göra en del av anmälningarna. Registeranmälningar görs på webbprogrammet eller till kundservicen med telefon eller blankett.

Anmälningsblanketterna för alla register hittas på blankettsidan. Får-, get- och svinregistrets användarnamn administreras av kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Blankett för ansökning om användningsrätt finns på blankettsidan.

 

Aktuellt om djurregister

 31.1.2019

Problemet med svinens märkningssignum har delvis korrigerats.

Märkningssignum som börjar med en nolla eller nollor (0) fungerar nu i svinregistret. Gamla anmälningshändelser vars märkningssignum raderades har återställts.

Märkningssignumen har tidigare varit fyrsiffriga men från och med maj ifjol har det funnits femsiffriga signum eftersom de fyrsiffriga signumen tagit slut. Detta har orsakat problem med slakteriernas händelseanmälningar på grund av tekniska problem i deras system. Förhandlingarna med slakterierna pågår för att hitta en lösning för att korrigera problemet så fort som möjligt.

Djurhållningens passivering i Djurhållarregistret

Det är inte möjligt att göra händelseanmälningar elektroniskt till får-, get- och svinregistret ifall djurhållaren inte har registrerat sig som djurhållare för i fråga varande djurslag. I samband med ibruktagandet av det nya registret passiverades för en del av djurhållaren registreringen som djurhållare. Det här berodde på att i det gamla djurhållarregistret hade inte registrerats djurslag eller produktionsinriktning till djurhållningsplatsen.  Livsmedelsverket har utrett dessa fall och kommer att tillägga uppgifterna som fattas med hjälp av uppgifterna som finns i djurregistret t.ex. på basen av användningssättet på djuren. Vid oklara fall kommer djurhållaren att kontaktas.

Utfodringsplatser för kadaver får inte anmälas till Djurhållarregistret före 10.2.2019

På grund av problemen i Djurhållarregistret så fattas en del av de registrerade utfodringsplatserna för kadaver. De utfodringsplatserna som fattas får inte grundas på nytt eftersom de kommer att återställas till systemet. Ifall nya utfodringsplatser för kadaver anmäls till kommunen före korrigeringen bör uppgifterna tas upp och registreras då problemen är korrigerade.

Sidan har senast uppdaterats 30.11.2021