Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets tillgänglighetsutlåtande

Välkommen, det här är Livsmedelsverkets tillgänglighetsutlåtande

Tjänsten eller e-tjänsten Djurhållar-och djurhållningsplatsregistret omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, där det förutsätts att offentliga webbtjänster är tillgängliga. Det innebär att varje webbtjänst ska uppfylla kravnivåerna A och AA i kriteriesamlingen Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Tjänsten eller e-tjänsten Djurhållar-och djurhållningsplatsregistret offentliggjordes 22.01.2019. Det här tillgänglighetsutlåtandet offentliggjordes 27.8.2020. Webbtjänstens tillgänglighet har utvärderats av Livsmedelsverket i samarbete med den tekniska tjänsteleverantören.

STATUS FÖR TJÄNSTENS/WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET:

• Inte förenlig med kraven. Exemplen på bristande förenlighet och undantagen förtecknas
nedan

TJÄNSTEN/WEBBPLATSEN ÄR FÖRENLIG MED FÖLJANDE TILLGÄNGLIGHETSKRAV PÅ NIVÅ A:

Sammanfattning Uppdaterad
WCAG 2.1 / Vid inmatning - NIVÅ A april 03, 2020
WCAG 2.1 / Pekgester - NIVÅ A april 03, 2020
WCAG 2.1 / Pekgester - NIVÅ A april 03, 2020
WCAG 2.1 / Fokusordning - NIVÅ A mars 26, 2020
WCAG 2.1 / Identifiering av fel - NIVÅ A mars 26, 2020

TJÄNSTEN/WEBBPLATSEN ÄR FÖRENLIG MED FÖLJANDE TILLGÄNGLIGHETSKRAV PÅ NIVÅ AA:

Sammanfattning Uppdaterad
WCAG 2.1 / Förslag vid felhantering - NIVÅ AA april 03, 2020
WCAG 2.1 / Konsekvent identifiering - NIVÅ AA april 08, 2020
WCAG 2.1 / Omflödning - NIVÅ AA mars 26, 2020
WCAG 2.1 / Orientering - NIVÅ AA mars 26, 2020
WCAG 2.1 / Rubriker och ledtexter/etiketter - NIVÅ AA mars 19, 2020
WCAG 2.1 / Text i form av bild - NIVÅ AA mars 19, 2020

TJÄNSTENS/WEBBPLATSENS ICKE TILLGÄNGLIGA INNEHÅLL:

VISUELLA BRISTER

Beskrivning av
tillgänglighetskravet
Alternativt sätt att få
upplysningarna/servicen
finns
Orsak till
bristande
förenlighet
WCAG 2.1-kriteriet om
tillgänglighetskravet
Allt innehåll som inte
är text beskrivs med
text
  Inte
förenlig
med
kraven:
Plan på att
kravet
uppfylls
under år
2022.
WCAG 2.1 KRITERIUM
1.1.1 INNEHÅLL SOM
INTE ÄR TEXT
För förinspelat ljud
(audio) finns en text
som presenterar
motsvarande
information
  Inte
förenlig
med
kraven:
Plan på att
kravet
uppfylls
under år
2022.
WCAG 2.1 KRITERIUM
1.2.1 ENBART LJUD
ELLER ENBART VIDEO
(FÖRINSPELAD)
Det finns en text
- eller
ljudbeskrivning av det
förinspelade
videoinnehållet
  Inte
förenlig
med
kraven:
Plan på att
kravet
uppfylls
under år
2022.
WCAG 2.1 KRITERIUM
1.2.3 LJUDBESKRIVNING
ELLER
MEDIEALTERNATIV
(FÖRINSPELAD)
Allt ljudinnehåll i
direktsänd video textas
  Inte
förenlig
med
kraven:
Plan på att
kravet
uppfylls
under år
2022.
WCAG 2.1 KRITERIUM
1.2.4 TEXTNING (VID
DIREKTSÄNDNINGAR)
Det finns
ljudbeskrivningar av
allt förinspelat
videoinnehåll
  Inte
förenlig
med
kraven:
Plan på att
kravet
uppfylls
under år
2022.
WCAG 2.1 KRITERIUM
1.2.5 LJUDBESKRIVNING
(FÖRINSPELAD)
Den roll som sidans
olika delar har
presenteras på olika
sätt
  Inte
förenlig
med
kraven:
Plan på att
kravet
uppfylls
under år
2022.
WCAG 2.1 KRITERIUM
1.3.1 INFORMATION OCH
RELATIONER
Innehållet presenteras
i en logisk och intuitiv
ordning
  Inte
förenlig
med
kraven:
Plan på att
kravet
uppfylls
under år
2022.
WCAG 2.1 KRITERIUM
1.3.2 MENINGSFULL
ORDNING
Instruktionerna för
användning av
tjänsten/webbplatsen
har gjorts så att det
inte krävs att
användaren kan se
eller höra
  Inte
förenlig
med
kraven:
Plan på att
kravet
uppfylls
under år
2022.
WCAG 2.1 KRITERIUM
1.3.3 SENSORISKA
KÄNNETECKEN
Innehållet är inte
begränsat till att
skärmen är i t.ex.
horisontell eller
vertikal riktning, utom
när en viss riktning är
nödvändig
  Inte
förenlig
med
kraven:
Plan på att
kravet
uppfylls
under år
2022.
WCAG 2.1 KRITERIUM
1.3.5 I KODEN ANGES
VILKEN TYP AV
INNEHÅLL SOM
FÖRVÄNTAS
I samband med en
uppgift som det frågas
efter har det lagts till
en ikon som beskriver
syftet, eller
skärmläsaren anger
fältets syfte genom
uppläsning
  Inte
förenlig
med
kraven:
Plan på att
kravet
uppfylls
under år
2022.
WCAG 2.1 KRITERIUM
1.3.5 I KODEN ANGES
VILKEN TYP AV
INNEHÅLL SOM
FÖRVÄNTAS
Också andra visuella
indikationer än färg
används för att urskilja
information i
tjänsten/på
webbplatsen
  Inte
förenlig
med
kraven:
Plan på att
kravet
uppfylls
under år
2022.
WCAG 2.1 KRITERIUM
1.4.1 ANVÄNDNING AV
FÄRGER
Det finns en mekanism
för att pausa, stoppa
eller reglera ljudet
  Inte
förenlig
med
kraven:
Plan på att
kravet
uppfylls
under år
2022.
WCAG 2.1 KRITERIUM
1.4.2 KONTROLL AV
LJUD
Kontrastvärdet mellan
förgrund och bakgrund
är minst 4,5:1 i fråga
om text och text i form
av bild
  Inte
förenlig
med
kraven:
Plan på att
kravet
uppfylls
under år
2022.
WCAG 2.1 KRITERIUM
1.4.3 KONTRAST
(MINIMUM)
Sidan kan läsas och
användas utan
problem, om texten
förstoras till 200 %
  Inte
förenlig
med
kraven:
Plan på att
kravet
uppfylls
under år
2022.
WCAG 2.1 KRITERIUM
1.4.4 ÄNDRING AV
TEXTSTORLEKEN
Man har låtit bli att i
onödan presentera text
i form av bild
  Inte
förenlig
med
kraven:
Plan på att
kravet
uppfylls
under år
2022.
WCAG 2.1 KRITERIUM
1.4.5 TEXT I FORM AV
BILD
Innehållet kan anges
utan att information
eller funktionalitet går
förlorad, utan
scrollning i två
riktningar
  Inte
förenlig
med
kraven:
Plan på att
kravet
uppfylls
under år
2022.
WCAG 2.1 KRITERIUM
1.4.10 RESPONSIV
DESIGN
Kontrastvärdet för
komponenterna i
förhållande till
angränsande
färg/färger är större än
3:1
  Inte
förenlig
med
kraven:
Plan på att
kravet
uppfylls
under år
2022.
WCAG 2.1 KRITERIUM
1.4.11 KONTRASTER I
KOMPONENTER OCH
GRAFIK
Det går att öka avstånd
mellan tecken, rader,
stycken och ord
  Inte
förenlig
med
kraven:
Plan på att
kravet
uppfylls
under år
2022.
WCAG 2.1 KRITERIUM
1.4.12 AVSTÅND
Mer innehåll blir
synligt när
muspekaren förs över
ett objekt eller vid
tangentbordsfokus.
Popup-funktioner kan
hanteras och stängas
av alla
  Inte
förenlig
med
kraven:
Plan på att
kravet
uppfylls
under år
2022.
WCAG 2.1 KRITERIUM
1.4.13 INNEHÅLL UNDER
MUSPEKAREN ELLER
VID
TANGENTBORDSFOKUS

TEKNISKA BRISTER

Beskrivning av
tillgänglighetskravet

Alternativt sätt att få
upplysningarna/servic
en finns
Orsak till
bristande
förenligh
et
WCAG 2.1-kriteriet om
tillgänglighetskravet
Alla funktioner går att
hantera med enbart
tangentbordet
  Inte
förenlig
med
kraven:
Plan på att
kravet
uppfylls
under år
2022.
WCAG 2.1 KRITERIUM 2.1.1
TANGENTBORD
Med hjälp av
tangentbordskommand
on kan man förflytta
sig till och från en
komponent på en sida
  Inte
förenlig
med
kraven:
Plan på att
kravet
uppfylls
under år
2022.
WCAG 2.1 KRITERIUM 2.1.2
INGEN
TANGENTBORDSFÄLLA
Kortkommandon   Inte
förenlig
med
kraven:
Plan på att
kravet
uppfylls
under år
2022.
WCAG 2.1 KRITERIUM 2.1.4
KORTKOMMANDON
Det är möjligt för
användaren att justera
inbyggda
tidsbegränsningar
(stänga av, anpassa
eller förlänga
tidsgränsen)
  Inte
förenlig
med
kraven:
Plan på att
kravet
uppfylls
under år
2022.
WCAG 2.1 KRITERIUM 2.2.1
JUSTERBAR TIDSGRÄNS
Användaren kan
pausa, stoppa eller
dölja innehåll som rör
sig, blinkar, rullar eller
uppdateras automatiskt
  Inte
förenlig
med
kraven:
Plan på att
kravet
uppfylls
under år
2022.
WCAG 2.1 KRITERIUM 2.2.2
PAUS, STOPP, DÖLJ
Tjänsten/webbplatsen
innehåller inget som
flimrar mer än tre
gånger i sekunden,
eller så ligger flimret
under de generella
tröskelvärdena för
flimmer och rött
flimmer
  Inte
förenlig
med
kraven:
Plan på att
kravet
uppfylls
under år
2022.
WCAG 2.1 KRITERIUM 2.3.1
HÖGST TRE FLIMMER
-
TRÖSKELVÄRDE
Det är möjligt att
hoppa över
återkommande
innehåll, t.ex. block
som förekommer på
varje sida
  Inte
förenlig
med
kraven:
Plan på att
kravet
uppfylls
under år
2022
WCAG 2.1 KRITERIUM 2.4.1
HOPPA FÖRBI
ÅTERKOMMANDE
INNEHÅLL
Tjänsten/webbplatsen
har titlar som beskriver
sidans ämne eller
innehåll.
  Inte
förenlig
med
kraven:
Plan på att
kravet
uppfylls
under år
2022
WCAG 2.1 KRITERIUM 2.4.2
SIDTITLAR
Navigeringen mellan
elementen sker i logisk
och intuitiv ordning
  Inte
förenlig
med
kraven:
Plan på att
kravet
uppfylls
under år
2022
WCAG 2.1 KRITERIUM 2.4.3
LOGISK
FOKUSORDNING
Syftet med varje länk
framgår av själva
länktexten eller av
länktexten tillsammans
med sitt sammanhang
  Inte
förenlig
med
kraven:
Plan på att
kravet
uppfylls
under år
2022
WCAG 2.1 KRITERIUM 2.4.3
LOGISK
FOKUSORDNING
En sida kan hittas på
webbplatsen på mer än
ett sätt. Fler sätt att
navigera erbjuds
  Inte
förenlig
med
kraven:
Plan på att
kravet
uppfylls
under år
2022
WCAG 2.1 KRITERIUM 2.4.4
SYFTET MED EN LÄNK (I
SAMMANHANGET)
Rubrikerna är
beskrivande och
informativa
  Inte
förenlig
med
kraven:
Plan på att
kravet
uppfylls
under år
2022
WCAG 2.1 KRITERIUM 2.4.5
FLERA SÄTT ATT
NAVIGERA
Användaren ser vilket
element på webbsidan
som är i
tangentbordets fokus
  Inte
förenlig
med
kraven:
Plan på att
kravet
uppfylls
under år
2022
WCAG 2.1 KRITERIUM 2.4.7
FOKUS MARKERAS
TYDLIGT
Funktionaliteterna går
att använda utan att
man använder
fingergester, alltså
utan komplexa rörelser
på en pekskärm
  Inte
förenlig
med
kraven:
Plan på att
kravet
uppfylls
under år
2022.
WCAG 2.1 KRITERIUM 2.5.1
ALTERNATIV TILL
KOMPLEXA
FINGERGESTER
Allra minst ett villkor
gäller för aktivering av
en funktion med
pekdon eller pekskärm
  Inte
förenlig
med
kraven:
Plan på att
kravet
uppfylls
under år
2022.
WCAG 2.1 KRITERIUM 2.5.2
MÖJLIGT ATT ÅNGRA
KLICK
Text på knappar och
andra
gränssnittskomponenter finns i och stämmer
överens med den
maskinläsbara
etiketten
  Inte
förenlig
med
kraven:
Plan på att
kravet
uppfylls
under år
2022.
WCAG 2.1 KRITERIUM 2.5.3
TEXTER PÅ
GRÄNSSNITTSKOMPONENT
ER STÄMMER ÖVERENS
MED ETIKETTER
Funktioner som
aktiveras genom
användarens rörelser
kan stängas av. De kan
aktiveras även med
hjälp av komponenter i
användargränssnittet
  Inte
förenlig
med
kraven:
Plan på att
kravet
uppfylls
under år
2022.
WCAG 2.1 KRITERIUM 2.5.4
RÖRELSESTYRNING

BRISTER I INNEHÅLLET

Beskrivning av
tillgänglighetskravet
Alternativt sätt att få
upplysningarna/servicen
finns
Orsak till
bristande
förenlighet
WCAG 2.1-kriteriet
om
tillgänglighetskravet
Det huvudsakliga
mänskliga språket
tydliggörs automatiskt
  Inte
förenlig med
kraven: Plan
på att kravet
uppfylls
under år
2022.
WCAG 2.1
KRITERIUM 3.1.1
SIDANS SPRÅK
Det mänskliga språket
för varje avsnitt eller fras
i innehållet tydliggörs
automatiskt
  Inte
förenlig med
kraven: Plan
på att kravet
uppfylls
under år
2022.
WCAG 2.1
KRITERIUM 3.1.2
SPRÅK FÖR DEL AV
SIDA
Oväntade förändringar
utförs inte vid fokusering
  Inte
förenlig med
kraven: Plan
på att kravet
uppfylls
under år
2022.
WCAG 2.1
KRITERIUM 3.2.1
FOKUSERING
Att ändra inställningarna
för en komponent i ett
användargränssnitt
orsakar inte automatiskt
en förändring av
sammanhanget, om inte
användaren förvarnats
om detta innan
komponenten används
  Inte
förenlig med
kraven: Plan
på att kravet
uppfylls
under år
2022.
WCAG 2.1
KRITERIUM 3.2.2
INMATNING
Den inbördes ordningen
för sådana
navigeringselement som
upprepas på sidorna
förblir densamma i hela
tjänsten/på hela
webbplatsen
  Inte
förenlig med
kraven: Plan
på att kravet
uppfylls
under år
2022.
WCAG 2.1
KRITERIUM 3.2.3
KONSEKVENT
NAVIGERING
Komponenter som har
samma funktionalitet i
tjänsten/på webbplatsen
benämns konsekvent
  Inte
förenlig med
kraven: Plan
på att kravet
uppfylls
under år
2022.
WCAG 2.1
KRITERIUM 3.2.4
KONSEKVENT
BENÄMNING
Om ett inmatningsfel
upptäcks automatiskt i ett
formulär, markeras det
fält där felet inträffat och
en text beskriver felet.
  Inte
förenlig med
kraven: Plan
på att kravet
uppfylls
under år
2022.
WCAG 2.1
KRITERIUM 3.3.1
FELMEDDELANDEN
Användaren ges
tillräckliga instruktioner,
om hen förväntas fylla i
information i en
webbtjänst
  Inte
förenlig med
kraven: Plan
på att kravet
uppfylls
under år
2022.
WCAG 2.1
KRITERIUM 3.3.2
FÄLTETIKETTER
ELLER
INSTRUKTIONER
Om inmatningsfel
upptäcks automatiskt i ett
formulär och det finns
kända korrigeringsförslag
så ges förslagen till
användaren
  Inte
förenlig med
kraven: Plan
på att kravet
uppfylls
under år
2022.
WCAG 2.1
KRITERIUM 3.3.3
FÖRSLAG TILL
RÄTTELSE AV FEL
Användaren kan ångra
åtgärder, kontrollera
inmatade data eller
bekräfta information
  Inte
förenlig med
kraven: Plan
på att kravet
uppfylls
under år
2022.
WCAG 2.1
KRITERIUM 3.3.4
FÖREBYGGANDE AV
FEL (JURIDISKT,
EKONOMISKT,
DATA)

ÖVRIGA BRISTER

Beskrivning av
tillgänglighetskravet
Alternativt sätt att få
upplysningarna/servicen
finns
Orsak till
bristande
förenlighet
WCAG 2.1-kriteriet om
tillgänglighetskravet
Koden i tjänsten/på
sidan är sådan att
programmen som
används – t.ex.
webbläsare och
skärmläsare – klarar
av att läsa den korrekt
  Inte
förenlig
med
kraven:
Plan på att
kravet
uppfylls
under år
2022.
WCAG 2.1 KRITERIUM
4.1.1 PARSING
Alla komponenter i
ett användargränssnitt
kan användas
automatiskt. Deras
namn, roll och värden
tydliggörs
automatiskt.
  Inte
förenlig
med
kraven:
Plan på att
kravet
uppfylls
under år
2022.
WCAG 2.1 KRITERIUM
4.1.2 NAMN, ROLL,
VÄRDE
Viktiga meddelanden
har skapats så att
meddelandet blir
uppläst också med
skärmläsare
  Inte
förenlig
med
kraven:
Plan på att
kravet
uppfylls
under år
2022.
WCAG 2.1 KRITERIUM
4.1.3
STATUSMEDDELANDEN
PDF-, Word- och
PowerPoint-filer eller
motsvarande filer med
öppen källkod som
publicerats i
tjänsten/på
webbplatsen är
tillgängliga
  Inte
förenlig
med
kraven:
Plan på att
kravet
uppfylls
under år
2022.
Tillgänglighetskraven gäller
inte retroaktivt filer på
webbplatser. Det innebär att
sådana filer för
kontorstillämpningar som
offentliggjorts före 23.9.2018
inte behöver omarbetas så att
de blir tillgängliga. Om
filerna dock innehåller
information som användare
behöver för att fullgöra eller
tillgodose sina intressen,
rättigheter eller skyldigheter,
ska de vid behov
tillhandahållas i tillgänglig
form.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår tjänst/på webbplatsen? Kontakta oss, så gör vi
vårt bästa för att avhjälpa bristen

KONTAKTA OSS VIA E-POST: kirjaamo(at)ruokavirasto.fi

Tillsynsmyndighet


Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge då först respons till upprätthållaren.
Det kan dröja 14 dagar innan du får svar. Om du inte är nöjd med svaret som du fått eller om du
inte alls får något svar inom två veckor, kan du anföra tillgänglighetsklagan hos
Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands
webbplats berättas det i detalj hur klagan kan anföras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillganglighetstillsyn.fi


webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonnummer växel 0295 016 000

Sidan har senast uppdaterats 1.12.2021