Kundservice

Kundservicens kontaktuppgifter:

Observera att får- och getregistrets samt svinregistrets kundservicens kontaktuppgifter har förändrats från och med 1.1.2022. Nya kontaktuppgifterna hittas nedan.

Observera att ett vanligt, oskyddat e-postmeddelande inte är datasäkert. Sekretessbelagda handlingar och andra känsliga handlingar ska skickas till Livsmedelsverket via tjänsten för säker e-post (Turvaviesti) på https://turvaviesti.ruokavirasto.fi. Mer information finns här.

Får- och getregistret kl. 8.15-16.00:

Svinregistret kl. 8.15-16.00:

Nötkreatursregistret

 Djurhållarregistret 

Sidan har senast uppdaterats 4.1.2022