Svinregistret

Anmälningskanaler till registret är webbprogrammetkundtjänsten per telefon och papperblanketter som kan sändas in per post, fax eller e-post.

Användningsrätt till webbprogrammet kan man ansöka om hos landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där djurhållaren bor.

Svinregister tillämpning

Mer information

Sidan har senast uppdaterats 19.7.2021