Tvärvillkor – Märkning och registrering av djur

Det är nödvändigt att märka och registrera djur när man vill följa animaliska livsmedels väg från åkern till bordet. För att konsumenten ska kunna vara övertygad om att en produkt är säker måste livsmedelsproduktionen vara genomskådlig och produkterna måste kunna spåras ända från början.

Också när en djursjukdom bryter ut är det väsentligt att känna till var varje djur har varit så att de djur som sannolikt smittats kan spåras och separeras från andra djur.

Vid övervakningen av tvärvillkor övervakas

 • Att du har registrerat dig som djurhållare av den djurart som finns på gården och uppgifterna är uppdaterat

 • Att förteckningen över djur på djurhållningsstället är uppdaterad

 • Att djuren märkningar och registreringar är i ordning

 • Att djuren är närvarande på djurhållningsstället/gården

Krav i anslutning till tvärvillkoren som gäller märkning och registrering av djur

En person som håller svin, nötkreatur eller får- och getdjur ska

 • registrera sig hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet som djurhållare av den aktuella djurarten

 • se till att djuren hålls på en registrerad djurhållningsplats som har ett djurhållningsplatssignum

 • se till att djurens märkning är i ordning

  - det finns lediga märken för de djur som föds (nötkreatur, får, getter)

  - djuren är märkta och registrerade enligt bestämmelserna om respektive djurart

  - ersättningsmärken är beställda och fastsatta enligt behov (nötkreatur, får, getter)

 • ha en uppdaterad förteckning över djuren på varje djurhållningsplats (nötkreatur, får, getter och svin)

 • göra registeranmälningar inom utsatt tid

  - om nötkreatur i nötkreatursregistret som uppdateras av Lantbrukets Datacentral Ab

  - om svin i svinregistret som uppdateras av jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral

  - om får, getter och svin i Djurretregistret som uppdateras av Lantbrukets Datacentral Ab,

 • göra anmälan om antalet svin i enlighet med bestämmelserna

Närmare anvisningar och bestämmelser om kraven finns i guiderna om märkning och registrering av olika djurarter.

Sidan har senast uppdaterats 19.11.2018