Ersättning för djurens välbefinnande

Du kan ansöka om ersättning för djurens välbefinnande för en nötkreaturs-, svin-, får-, get- och fjäderfägård om du är en aktiv jordbrukare som fyllt 18 år.

De åtgärder som lämpar sig för din gård får väljas fritt. Du kan enligt djurslag välja åtgärder som förbättrar djurens välbefinnande. Ersättningen betalas på basis av de kalkylerade kostnader som genomförandet av åtgärden orsakar, exempelvis arbetstimmarna eller materialen.

Du kan ingå en ny förbindelse för ett kalenderår i sänder. Följande förbindelse kan ingås för perioden 1.1. - 31.12.2020. Du kan ansöka om förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande 2020 via den elektroniska Viputjänsten 7.1.–31.1.2020.

Gör anmälan om djurantalen för år 2019, om du hade en förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande för svin eller fjäderfä  år 2019. Du kan göra anmälan i Viputjänsten eller med blankett 461 senast 17.2.2020. 

Sidan har senast uppdaterats 5.12.2019