Ersättning för djurens välbefinnande

Anmälan om djurantal

Du kan ansöka om ersättning för djurens välbefinnande för en nötkreaturs-, svin-, får-, get- och fjäderfägård om du är en aktiv jordbrukare som fyllt 18 år.

De åtgärder som lämpar sig för din gård får väljas fritt. Du kan enligt djurslag välja åtgärder som förbättrar djurens välbefinnande. Ersättningen betalas på basis av de kalkylerade kostnader som genomförandet av åtgärden orsakar, exempelvis arbetstimmarna eller materialen.

Du kan ingå en ny förbindelse för ett kalenderår i sänder. Följande förbindelse kan du ingå för perioden 1.1.–31.12.2019. Ansökningstiden är 7.1.–31.1.2019. Ansökan kan du göra i Viputjänsten eller på blankett 472.

Gör anmälan om djurantalen för år 2018, om du hade en förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande för svin eller fjäderfä  år 2018. Du kan göra anmälan i Viputjänsten eller med blankett 179 senast 15.2.2019.