Ersättning för djurens välbefinnande

Stödmottagare

Du kan ansöka om ersättning för djurens välbefinnande för en nötkreaturs-, svin-, får-, get- och fjäderfägård om du är en aktiv jordbrukare som fyllt 18 år.

Ersättningsgrunder och ersättningsnivåer

De åtgärder som lämpar sig för din gård får väljas fritt. Du kan enligt djurslag välja åtgärder som förbättrar djurens välbefinnande. Ersättningen betalas på basis av de kalkylerade kostnader som genomförandet av åtgärden orsakar, exempelvis arbetstimmarna eller materialen. Åtgärdernas ersättningsnivåer finns i förbindelsevillkoren.

Ansökan om stöd

Du kan ingå en ny förbindelse för ett kalenderår i sänder. Följande förbindelse kan ingås för perioden 1.1. - 31.12.2022. Du kan ansöka om förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande 2022 via den elektroniska Viputjänsten i januari 2022 (senast 2.2.2022).

Anmälan om djurantal för år 2021

Gör anmälan om djurantalen för år 2021, om du hade en förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande för svin eller fjäderfä  år 2021. Du kan göra anmälan i Viputjänsten eller med blankett 461 senast 2.2.2022. 

Sidan har senast uppdaterats 16.11.2022