Välbefinnandeplaner

Du kan genomföra välbefinnandeplaner som en del av ersättningen för djurens välbefinnande 2022.  Åtgärder som innefattar välbefinnandeplaner är frivilliga och dom kan väljas för olika djurslag.

I välbefinnandeplanen beskriver du de åtgärder inom animalieproduktionen som ska genomföras på din gård. Du kan använda dig av mallar när du gör upp planen. Stöd kan inte utbetalas två gånger för samma sak det vill säga du kan inte ersätta välfärdsplanen om Ersättning för djurens välbefinnande  men jordbruksrådgivningens blankett 495 som en rådgivare gjort.

Skicka in välbefinnandeplanen som bilaga till ansökan om ersättning för djurens välbefinnande i Viputjänsten.

Mallar

Fjäderfä

Får och getter

Nörkreatur

Svin

Sidan har senast uppdaterats 5.10.2022