Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfäproduktion betalas på basis av en gårdsspecifik referenskvantitet. I stödregion C betalas nordligt stöd och i stödregion AB nationellt stöd till södra Finland.

Sök stödet i Viputjänsten eller med blankett 139. Ansökningstid är 14.2–10.3.2022. Du kan ansöka om såväl förskott som slutligt stöd på samma gång.

Sidan har senast uppdaterats 11.2.2022