Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfäproduktion betalas på basis av en gårdsspecifik referenskvantitet. I stödregion C betalas nordligt stöd och i stödregion AB nationellt stöd till södra Finland.

Sök stödet i Viputjänsten eller med blankett 139. Ansökningstid är 25.2–-25.3.2019. Du kan ansöka om såväl förskott som slutligt stöd på samma gång.