Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfäproduktion betalas på basis av en gårdsspecifik referenskvantitet.  I stödregion C betalas nordligt stöd och i stödregion AB nationellt stöd till södra Finland.

Sök stödet i Viputjänsten eller med blankett 139. Följande ansökningstid är i februari-mars 2019. Du kan ansöka om såväl förskott som slutligt stöd på samma gång. Från och med 2018 går det inte längre att ansöka om slutligt stöd i samband med jordbrukarnas samlade stödansökan.