Miljöersättning

Basnivå | Ersättningsnivåer för miljöförbindelser | Femårig växtföljdsplan | Gödsling | Hur förgröningsstödets krav inverkar på betalningen av miljöersättning | Höstanmälningar | Kalender för miljöförbindelsen | Kvalitetstest av åkerjord | Markkatering | Miljöförbindelse, miljöavtal och ekoförbindelse år 2021 | Nättentamen | Torken och användningen av vallarMiljöförbindelsens minneslista

Kalender för miljöförbindelsen

Innehållet i miljöförbindelsen  

Gårdsspecifika åtgärder  

Skiftesspecifika åtgärder  

Miljöförbindelsens åtgärder kan bytas i vissa fall​

Högre stödnivå och mer krävande villkor på områden dit miljöersättningen riktas  

För växttäcke vintertid, skyddszoner och vallar på naturvårdsåker betalas högre stöd på områden dit miljöersättningen riktas. I dessa områden är också villkoren mer krävande och omfattande. Styrningsområden för miljöersättning (karta)  

Områden dit miljöersättningen riktas för skyddszoner och vallar på naturvårdsåker (II)  

Områden dit miljöersättningen riktas för skyddszoner och vallar på naturvårdsåker som hör till miljövårdsvallar är koncentrerat till landets södra delar där odlingen av ettåriga växter dominerar (se kartan (jpg)). Öarna längs kusten ingår områden dit miljöersättningen riktas på basis av gården vid kustvattnen.  

Områden dit miljöersättningen riktas växttäcke vintertid (III)  

Områden dit miljöersättningen riktas för åtgärden för växttäcke vintertid (se kartan (jpg)) följer områden dit miljöersättningen riktas för skyddszoner och vallar på naturvårdsåker som hör till miljövårdsvallar, och grunderna för bildandet av det är huvudsakligen desamma.   

Dessutom sträcker sig områden dit miljöersättningen riktas vid kusten längre norrut på områden där vattenkvaliteten i avrinningsområdena har försämrats till stora delar. I området finns även en hel del organiska markområden.  

Sidan har senast uppdaterats 8.4.2022