Registrering i växtinspektionsregistren

Med växtinspektionsregistren avses växtskydds- och plantmaterialregistret. Man måste registrera sig i Livsmedelsverkets växtskyddsregister om man professionellt producerar, säljer eller lagrar växter med vilka farliga växtsjukdomar och skadedjur kan sprida sig, eller importerar eller exporterar produkter som kräver sundhetscertifikat. Producerare, marknadsförare osv. av plantmaterial hör dessutom till plantmaterialregistret. Med hjälp av registeruppgifterna riktas inspektionerna.

Registreringsskyldigheten gäller regelbunden och kontinuerlig verksamhet. Till exempel import eller export av ett enskilt parti kräver inte registrering.

Nedan har uppräknats registreringsskyldiga aktörer. Det lönar sig att utreda om man är registreringsskyldig i god tid innan man inleder verksamheten. Kontakta vid behov växtinspektören på ditt område eller Eviras enhet för växthälsa för att utreda saken.

Hur registrerar man sig

I växtskydds- och plantmaterialregistret registrerar man sig med en blankett som skickas till den lokala NTM-centralen. Med samma blankett ansöker man också om användningsrätt till växtpass eller plantintyg, om det i verksamheten ingår produktion eller vidareförsäljning av plantmaterial. NTM-centralen fattar ett skriftligt beslut om registreringen och beviljandet av användningsrätter till märkningar.

Registreringsskyldigheten i växtskyddsregistret gäller i allmänhet följande aktörer:

Odling/produktion 

 • Plantmaterial av grönsaksväxter
 • Plantmaterial av växthusväxter
 • Kruk- och gruppväxter
 • Snittblommor
 • Plantskoleväxter
 • Potatis
 • Sättlök

Försäljning

 • Grossistföretag som säljer trädgårdsväxter och leverantörer av trädgårdsväxter
 • Plantbutiker
 • Potatispackerier och grossistföretag som säljer potatis
 • Marknadsförare av sättpotatis
 • Marknadsföring av potatis till andra EU-länder
  Barrträ till EU:s skyddade zoner (Grekland, Irland, Förenade kungariket, Cypern, Korsika)

Import: produkter som kräver sundhetscertifikat

 • Plantor och annat förökningsmaterial
 • Snittblommor (vissa arter)
 • Utsäden (vissa arter)
 • Spannmål (vissa arter)
 • Frukter, bär och grönsaker (vissa arter)
 • Potatis (importförbud från de flesta länder)
 • Barrträ
 • Lövträ (vissa arter)

Export: Produkter för vilka mottagarlandet kräver sundhetscertifikat, till exempel

 • Plantor och annat förökningsmaterial
 • Snittblommor
 • Utsäden
 • Frukter, bär och grönsaker
 • Potatis
 • Trävara
 • Spannmål
 • Växtunderlag
 • Vid export till Ryssland: bland annat en del av livsmedel och foder, papprodukter, malt.

Man måste höra till   register över märkningsinnehavare om man producerar förpackningsmaterial av trä enligt standarden ISPM 15.

Man måste höra till registret för kvalitetskontroll av frukt och grönsaker om man producerar eller marknadsför frukter, bär eller grönsaker för vilka det finns speciella kvalitetskrav i EU.