Registrering i växtinspektionsregistren

Vem bör vara registrerad?

Man måste registrera sig i Livsmedelsverkets växtskydds- och plantmaterialregister om man yrkesmässigt producerar, marknadsför, importerar från länder utanför EU eller exporterar till länder utanför EU produkter med vilka karantänskadegörare kan sprida sig. I samband med registreringen ansöker man om tillstånd att utfärda växtpass eller att få använda ISPM 15 -märkning då när företagets verksamhet förutsätter detta.

Till exempel följande grupper av yrkesmässiga aktörer bör registrera sig. Du kan kolla kraven för registrering mera ingående här

 • Produktion av plantmaterial av trädgårdsväxter, plantskoleväxter, kruk- och utplanteringsväxter samt potatis
 • Trädgårdspartiaffärer, plantbutiker, trädgårdsanläggare
 • Potatispackerier och -partiaffärer
 • Import från länder utanför EU av växter och växtprodukter som kräver sundhetscertifikat
 • Export till länder utanför EU av växter och växtprodukter som kräver sundhetscertifikat

Aktuellt: Elektroniska tjänsten Touko tas i bruk

Registreringen i växtskydds- och plantmaterialregistret sköts i fortsättningen via e-tjänsten Touko. Tjänsten öppnas för användarna således, att företag som redan är inregistrerade manas att uppdatera sina uppgifter i e-tjänsten stegvis under år 2020. En inbjudan skickas till de e-postadresserna som nu finns i registret. Ifall företagen inte nås eller om registeruppgifterna inte uppdateras inom utsatt tid, tar växtinspektörerna kontakt med företagen.

I Touko-tjänsten kan användarna

 • uppdatera sina registeruppgifter årligen senast den 30.4. (till exempel ändringar i verksamheten, kontaktauppgifterna och kontaktpersonerna samt ägarbyten).
 • söka registrering i växtskydds- och plantmaterialregistret
 • anhålla om tillstånd att utfärda växtpass eller plantintyg och rätt att använda ISPM 15 -märkning
 • ladda ner de senaste inspektionsprotokollen, analyscertifikaten och olika beslut

E-tjänsten Touko kan användas av företag som har FO-nummer.
Ifall ditt företag inte har ett FO-nummer, kan du sköta registreringsärendena per e-post på adressen: kasvinterveys.rekisteri@ruokavirasto.fi.

Hur man använder Touko-tjänsten

1. Hur man söker användningsrätt

Lämna in en ansökan om fullmakt för användning av Touko-tjänsten via webbplatsen Suomi.fi (byt språket till svenska). Du kan agera å företagets vägnar, ifall du är antecknad i handelsregistret eller i Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) som representant för företaget eller organisationen. Du kan logga in i Touko först efter att du har fått fullmakten för användning av Touko-tjänsten.

2. Inloggning i Touko

 1. Logga in i Touko-tjänsten på adressen https://touko.ruokavirasto.fi 
  • Om du inte kommer in i tjänsten, är inte din Suomi.fi-fullmakt i sin ordning. Du kan be om hjälp i FöretagsFinland-telefontjänst (vardagar kl 9-16.15), tel. 0295 020 501.
 2. När du lyckas logga in i tjänsten, välj det företag, som du vill agera för. Se skärmdumparna om hur man väljer företaget steg för steg (på finska) (pdf)

3. Hur man gör en ansökan om registrering eller en ändringsanmälan i Touko


Registreringen är avgiftsbelagd

I samband med att man registererar sig betalar man avgiften för inspektionen som utförs inför registreringen samt registreringsavgiften. Tillståndet att utfärda växtpass och använda ISPM 15 -märket ingår i dessa avgifter. Priserna hittar du i Livsmedleverkets prislista / växtproduktion: Växthälsa och plantmaterial > Kontroller och tillsyn > Registrering och registreringskontroll enligt lagstiftningen för växtskydd och plantmaterial.

Kontaktning

 • Hjälp med sökande av användningsrätt dvs. fullmakt: FöretagsFinland-telefontjänst (vardagar kl 9-16.15), tel. 0295 020 501
 • Hjälp med användning av Touko-tjänsten: kasvinterveys.rekisteri@ruokavirasto.fi

 

Sidan har senast uppdaterats 23.11.2020