Registrering i växtinspektionsregistren

Man måste registrera sig i Livsmedelsverkets växtskydds- och plantmaterialregister om man professionellt producerar, säljer eller lagrar växter med vilka reglerade skadegörare kan sprida sig. Även de som importerar eller exporterar produkter som kräver sundhetscertifikat och de som använder ISPM 15 -märkning på träemballage bör registrera sig. Längre ner på sidan finns en noggrannare lista på verksamheter som kräver registrering. Inspektionerna riktas med hjälp av registeruppgifterna.

Aktuellt om registreringen och bruket av växtpass

Ifall företaget har registrerat sig i Livsmedelsverkets växtskyddsregister, kan det under våren 2020 utfärda växtpass försett med sitt eget registernummer, även om företaget inte ännu har hunnit erhålla rätten att utfärda växtpass. Rätten att utfärda växtpass kan sökas senare, då e-tjänsten Touko har aktiverats för användare.

Elektroniska tjänsten Touko tas i bruk

En elektronisk tjänst för sökande av registrering och för registeruppdateringar utvecklas som bäst. Vi strävar efter att kunna öppna e-tjänsten för användarna under våren 2020.

Företagen som redan är registrerade i Livsmedelsverkets register får turvist en inbjudan att uppdatera sina registeruppgifter i tjänsten år 2020. Inbjudan skickas till de e-postadresserna som finns i registret för nuvarande. Ifall företagen inte kan nås eller om registeruppgifterna inte uppdateras inom given tid, tar växtinspektörerna kontakt med företagen.

Du kan agera å företagets vägnar om du har antecknats i handelsregistret eller i Företags- och organisationsdatasystemet FODS (YTJ) med namnteckningsrätt/rätt att företräda företaget eller organisationen.

Man loggar in i tjänsten med t.ex. bankkoder (Suomi.fi-identifiering). För att kunna använda tjänsten krävs det i detta skede att man har FO-nummer. Företag eller organisationer utan FO-nummer informeras senare på denna sida om hur de kan uppdatera sina registeruppgifter.

I Touko e-tjänsten kan användarna

 • Uppdatera sina registeruppgifter fram till 30.4. årligen.
 • Ansöka om att bli införda i växtskydds- och plantmaterialregistret
 • Anhålla om rätt att utfärda växtpass, plantintyg och ISPM 15 -märkningsrätt
 • Ladda ner de senaste inspektionsprotokollen, analyscertifikat och beslut

Tills Touko tas i bruk kan du registrera dig med en blankett

Blanketten skickas från och med 1.1.2020 till Livsmedelsverket. Anhåll även vid behov om rätt att utfärda växtpass och/eller plantintyg. Livsmedelsverket fattar beslut om registrering.

Registreringsskyldigheten i växtskydds- och plantamterialregistret gäller i allmänhet följande aktörer:

Odling/produktion 

 • Plantmaterial av grönsaksväxter för friland
 • Plantmaterial av växthusväxter
 • Kruk- och utplanteringsväxter (sommarblommor)
 • Snittblommor
 • Plantskoleväxter
 • Potatis
 • Sättlök

Försäljning

 • Partiförsäljare och förmedlare av plantor av trädgårdsväxter
 • Plantbutiker
 • Potatispackerier och potatispartiaffärer
 • Marknadsförare av utsädespotatis
 • Marknadsföring av potatis till andra EU-länder
 • Barrträ till EU:s skyddade zoner (Grekland, Irland, Cypern, Korsika)

Import: produkter som kräver sundhetscertifikat

 • Plantor och annat förökningsmaterial
 • Snittblommor
 • Utsäde
 • Spannmål (vissa arter)
 • Frukter, bär och grönsaker
 • Barrträ
 • Lövträ (vissa arter)
 • Begagnade jordbruks- och skogsbruksmaskiner

Export: Produkter för vilka mottagarlandet kräver sundhetscertifikat, till exempel

 • Plantor och annat förökningsmaterial
 • Snittblommor
 • Utsäde
 • Frukter, bär och grönsaker
 • Potatis
  • Trävaror
 • Spannmål
 • Växtunderlag
 • Vid export till Ryssland: bland annat en del av livsmedel och foder, papprodukter, malt.

Tillverkning och märkning av träemballage: Företag som behöver ha rätt för ISPM 15 -märkning

Ta kontakt: kasvinterveys@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 23.6.2020