Touko - elektronisk tjänst för utsädes-, foder- och gödselkontroll

Välkommen som Touko-användare!

Touko är Livsmedelsverkets nya elektroniska tjänst där du kan se.

 • frölaboratoriets undersökningsintyg och beslut om certifiering och odlingsgranskningar
 • foderkontrollens undersökningsintyg, beslut och andra dokument.
 • gödselkontrollens undersökningsintyg, beslut och andra dokument.

I tjänsten kan du också registrera dig som foder-, gödselmedels- eller utsädesföretagare och anmäla förändringar i verksamheten.

För närvarande kan odlare inte använda Touko-tjänsten, eftersom de är enskilda näringsidkare.

Touko-tjänsten kan användas från 11.3.2019. Tills vidare sänder Livsmedelsverket dokumenten också per e-post eller post liksom tidigare.

Man loggar in i Touko-tjänsten som företagets befullmäktigade representant genom Suomi.fi-identifiering. Tjänsten fungerar bäst med de nyaste versionerna av webbläsarna Chrome, Firefox och Safari. Internet Explorer 11 stöds också i någon mån.

Touko-tjänsten finns på adressen https://touko.ruokavirasto.fi. Det går dock inte att logga in till tjänsten utan elektroniska fullmakter som företaget gett.

Anvisningar för Suomi.fi-identifiering samt hur fullmakter ges

Innan du kan logga in till Touko-applikationen måste du ha en fullmakt som ges av företagets officiella representant i Suomi.fi-tjänsten. Företagets officiella representant är en person som i handelsregistret eller i Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ) anges ha en roll i ett förvaltningsorgan i det aktuella företaget eller i organisationen. Fullmakter ges och ansöks i Suomi.fi-tjänsten: https://www.suomi.fi/fullmakter-identifiera-dig/.

Mera information om vem som ger behövlig fullmakt och hur det går till finns i Suomi.fi-tjänsten: https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-fullmakter.

Den som ger fullmakter ska beakta att han ger fullmakterna i rollen som företagets representant, inte som privatperson (Välj: Byt användarroll > Uträtta ärenden för företag). En person som vill använda tjänsten kan också göra en fullmaktsbegäran för företag i Suomi.fi-tjänsten.

Den fullmaktskategori som ska väljas heter ”Naturresurser, djur och växter”. Under den väljer man rätt bransch.

På webbplatsen Suomi.fi och i Touko loggar man alltid in med sitt personliga identifieringsverktyg. För det behövs exempelvis bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat.

Tips om hur man ger fullmakter i Suomi.fi

 • Fullmaktstyp ska vara 1) Fullmakt: du befullmäktigar personer och/eller företag att uträtta de ärenden du valt för det här företaget. 
 • Om företagets verkställande direktör eller annan person, som har rätt att uträtta ärenden för företaget, vill använda Touko, ska han ge sig själv fullmakter i Suomi.fi
 • Fullmaktskoder bland vilka man väljer rätt bransch:
  • Registrering av gödselaktörer och tillsynsuppgifter
  • Registrering av foderaktörer och tillsynsuppgifter 
  • Anmälan, tittande på och ändring av uppgifter i anslutning till verksamhet i utsädesbranschen


Mera information och respons om tjänsten
per e-post:
touko@ruokavirasto.fi

Branschvisa frågor:
Foderkontroll: överinspektör Sani Sampolahti, sani.sampolahti@ruokavirasto.fi
Utsädescertifiering: sektionschef Ritva Vallivaara-Pasto, ritva.vallivaara-pasto@ruokavirasto.fi
Gödselkontroll: överinspektör Marja Lehtolainen, marja.lehtolainen@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 21.9.2020