Årsanmälningsblanketter

Foderföretagarnas årsanmälningar 2020

Anmälningsskyldighet: Foderlag 1263/2020, 19 §

Foderföretagare som har registrerar sig som tillverkare (också packare av foder) och/eller som importör/importör från den inre marknaden måste sända årsanmälan senast den 31.1.2021 till Livsmedelsverkets fodersektion på första hand som excel-fil via e-posten med adressen rehu.ilmoitukset(at)ruokavirasto.fi eller alternativt per post med adressen

Livsmedelsverket
Fodersektionen
PB 200
00027 LIVSMEDELSVERKET

Följebrev till foderföretagare (pdf, 105 kbyte)

Årsanmälningsblanketter

Använd endast blanketterna nedan för tillkännagivandet från 2020. Endast ett kontrollobjekt (kundnummer) får rapporteras på samma blankett. Se också till att du använder rätt blankett för rapportering.

Foder för livsmedelsproducerande djur (konventionellt producerat foder och ekologiskt producerat foder)

Obs. Också foder för hästar

 • Tillverkningen/produktionen och/eller packningen av foderråvaror - Blankett 12933:1 (xlsx)
 • Tillverkningen och/eller packningen av foderblandningar - Blankett 12933:5 (xlsx)
 • Import av foderråvaror från EU-länder och från länder utanför EU - Blankett 12933:11a (xlsx)
 • Import av foderblandningar från EU-länder och från länder utanför EU - Blankett 12933:11d (xlsx)
 • Fraktblandning - Blankett 12933:7 (xlsx)

Fodertillsatser och förblandningar därav

 • Tillverkningen och/eller packningen av fodertillsatser - Blankett 12933:3 (xlsx)
 • Tillverkningen och/eller packningen av förblandningar - Blankett 12933:4 (xlsx)
 • Import av fodertillsatser från EU-länder och från länder utanför EU - Blankett 12933:11b (xlsx)
 • Import av förblandningar från EU-länder och från länder utanför EU - Blankett 12933:11c (xlsx)

Foder för sällskapsdjur

 • Tillverkningen/produktionen och/eller packningen av foder för sällskapsdjur - Blankett 12933:9a (xlsx)
 • Import av foder för sällskapsdjur från EU-länder och från länder utanför EU - Blankett 12933:11e (xlsx)
 • Import av foderråvaror för tillverkning av sällskapsdjurfoder från EU-länder och från länder utanför EU - Blankett 12933:11a (xlsx)

Pälsdjursfoder och animaliska biprodukter

 • Uppsamlingscentraler, slakteriernas biproduktavdelningar och bearbetningsanläggningar - Blankett 12933:8 (xlsx)
 • Foderbladningscentraler - Blankett 12933:10 (xlsx)
 • Import av animaliska biprodukter från EU-länder och från länder utanför EU - Blankett 12933:11a (xlsx)

Foder för vilda djur (bl.a. vilda fåglar och vilt)

 • Tillverkningen/produktionen och/eller packningen av foder för vilda djur - Blankett 12933:9b (xlsx)
 • Import av foder för vilda djur från EU-länder och från länder utanför EU - Blankett 12933:11f (xlsx)
 • Import av foderråvaror för tillverkning av foder för vilda djur från EU-länder och från länder utanför EU - Blankett 12933:11a (xlsx)

 Tillbaka till blanketter

Sidan har senast uppdaterats 6.1.2021