Djurhälsa

På de här sidorna har vi samlat anvisningar och blanketter med anknytning till djurens hälsa.

  • Instruktion om förande av djur till lantbruksutställningar och andra motsvarande evenemang (pdf)
  • Månadsanmälan om djursjukdomar (doc)

Nötkreatur

Svin

Får och getter

Bin

Fiskar och kräftor

Hälsotillstånd för vattenbruksdjur

Fåglar

Vilda djur

Desinfektion av djurtransportfordon

Mer information på vår webbplats

  • Tolkning av anvisningar