Vanliga frågor om coronaviruset COVID-19 och livsmedel

Uppdaterad 25.3.2020

COVID-19 är en coronavirussjukdom hos människor. Viruset sprids i första hand mellan människor genom droppsmitta då en sjuk person hostar eller nyser.

Institutet för hälsa och välfärd har ytterligare information om viruset på sin webbplats:

Enligt befintlig information smittar viruset inte via livsmedel. Det är ändå skäl att alltid undvika att laga och servera mat åt andra när du är sjuk. Rena händer och annan hygienisk hantering av maten är det viktigaste sättet att undvika många sjukdomar som smittar via livsmedel.
Mer information om hantering och förvaring av livsmedel.

Livsmedelsverket följer med situationen och uppdaterar vid behov anvisningarna och informationen om livsmedel på sin webbplats.

Smittar coronaviruset COVID-19 via livsmedel?

Enligt vad vi vet nu smittar coronaviruset COVID-19 mellan människor genom droppsmitta då en sjuk person hostar eller nyser. Tills vidare har inte en enda person konstaterats få infektionen via livsmedel. Ytterligare information på THL:s webbplats.

Varför gör man avkall på kravet på förpackningspåskrifter för vissa livsmedel?

Den exceptionella situation som orsakats av coronaviruset har lett till att leveranskedjorna för vissa livsmedel inte förmår svara mot efterfrågan, utan man måste skaffa livsmedel utanför de sedvanliga leveranskedjorna. I den här exceptionella situationen kan förpackningspåskrifterna på vissa livsmedel uppges på ett sätt som avviker från det normala. Livsmedelssäkerheten får ändå inte äventyras. Undantagen gäller livsmedel vars efterfrågan har ökat betydligt.

Vilka produkter får nu säljas utan finsk- eller svenskspråkiga förpackningspåskrifter?

  1. Pastaprodukter vars ingredienser är enbart vete och vatten
  2. Socker
  3. Tonfiskprodukter som utöver tonfisk innehåller bara vatten eller olja och salt
  4. Tomatkonserver som utöver tomat innehåller enbart salt
  5. Frukt- och grönsakskonserver som innehåller bara en enda grönsak/frukt och vatten/olja och socker/salt
  6. Ris
  7. Djupfrysta grönsaker som innehåller en enda ingrediens
  8. Enkla djupfrysta grönsaksblandningar (t.ex. ärt-majs-paprika), om blandningens ingredienser tydligt framgår av bilden på förpackningen
  9. Kaffe
  10. Torrjäst

Varifrån får jag veta förpackningspåskrifterna för de aktuella livsmedlen?

Livsmedlens förpackningspåskrifter ska vara tillgängliga i butiken på finska och svenska både i skriftlig form på ett särskilt papper och på en stor synlig tavla i livsmedlets omedelbara närhet.

Uppfyller de här livsmedlen kraven i livsmedelslagstiftningen bortsett från sättet att märka ut uppgifter om livsmedel?

Ja, bortsett från sättet att märka ut uppgifterna om livsmedel måste livsmedlen till alla delar uppfylla kraven i den livsmedelslagstiftning som gäller i Finland.

Hur länge är flexibiliteten som rör förpackningspåskrifter i kraft?

Flexibiliteten är i kraft ända tills de livsmedel som kommit ut i minuthandeln under de exceptionella förhållandena har sålt slut.

Är det tryggt att handla i matbutiken?

Enligt befintlig information kan man inte få COVID-19- smitta från livsmedel som säljs i matbutiken. Ytor eller föremål i butikerna anses inte heller ha någon betydelsefull andel i spridningen av viruset. En sjuk person ska inte handla i matbutiken, eftersom han eller hon kan smitta ner andra människor.

Behöver jag desinficera livsmedel?

COVID-19 smittar som droppsmitta från personer som bär på smittan, och ytor eller föremål i butikerna anses inte ha någon betydelsefull andel i spridningen av viruset. COVID-19 har inte konstaterats smitta via livsmedel och enligt befintlig information är desinfektion av livsmedel inte till nytta med tanke på smittskyddet. Vegetabilier och frukter tvättas eller skalas på vanligt sätt.

Är det skäl att använda engångshandskar när jag handlar i butiken?

Omsorgsfull handtvätt före och efter butiksbesök räcker till för att hindra eventuella virusinfektioner från ytorna. Om du vill använda engångshandskar måste du vara lika omsorgsfull med deras hygien som med händernas. Också med engångshandskar på händerna ska du undvika att röra ansiktet, eftersom det annars inte är någon nytta med handskarna. Använda engångshandskar kastas i skräpkorgen efter användningen. Handskarna kläs av och på så att man bara rör vid handskens mynning och insida.

Arbetshälsoinstitutets anvisningar om hur man tar av sig handskarna på rätt sätt pdf

Varför begränsar Finland inte antalet människor som handlar samtidigt i matbutikerna?

Eventuella beslut om att begränsa antalet människor som handlar i matbutikerna samtidigt fattas av Finlands regering med stöd av beredskapslagen. Livsmedelsverket har inte befogenhet att besluta om en sådan sak.

Tips för bättre hållbarhet för livsmedel i hemmet

Om du köper stora mängder mat på en och samma gång ska du komma ihåg att fästa uppmärksamhet på matens hållbarhet hemma. Läs mer om förvaringstemperaturer för livsmedel i hemmet och om riktgivande förvaringstider i hemmafrysen.

Kan jag få smittan från oförpackade livsmedel såsom frukter, vegetabilier, produkter som gräddas i butiken eller produkter i salladsbarer?

Enligt vad vi vet nu smittar COVID-19 inte via livsmedel. Risken för spridning via ytor och bestick/tänger anses inte heller vara betydande. Vegetabilier och frukter tvättas eller skalas på vanligt sätt.

Är det skäl att undvika något eller några livsmedel?

Coronaviruset COVID-19 överlever inte och förökar sig inte i livsmedel. De grundläggande anvisningarna om tillredning och hantering av mat gäller för alla livsmedel.  Se en video om hantering av livsmedel.

Kan jag bli sjuk av restaurangmat?

COVID-19 har inte konstaterats smitta via mat eller dryck. En sjuk person ska inte besöka restauranger, eftersom han eller hon kan smitta ner andra människor.

Är det tryggt att äta mat från buffé?

Enligt befintlig information kan man inte få COVID-19 - infektion via mat. Att köa tätt inpå varandra betraktas som den största infektionsrisken med buffémat.  En sjuk person ska inte besöka restauranger, eftersom han eller hon kan smitta ner andra människor. Tvätta alltid händerna innan du går för att äta. Om det inte är möjligt att tvätta händerna genast före maten, är det skäl att använda handdesinfektionsmedel. 

Orsakar COVID-19 matförgiftning?

Med matförgiftning avses en sjukdom som smittar via mat eller dryck. Enligt befintlig information orsakar coronaviruset COVID-19 inte matförgiftning.

Hur ska jag hantera livsmedel hemma?

Rena händer och annan hygienisk hantering av maten är det viktigaste sättet att undgå en mängd sjukdomar som smittar via livsmedel.  Se en video om hantering av livsmedel.

Kan kosttillskott och andra livsmedel marknadsföras som skydd mot coronaviruset?

Marknadsföring av kosttillskott och andra livsmedel i läkemedelssyfte är absolut förbjudet.  Det får inte påstås att ett livsmedel kan bota eller förhindra sjukdomar och därmed är det inte heller tillåtet att marknadsföra livsmedel för att bota eller förebygga coronaviruset.

Hur beaktar livsmedelsföretagen viruset i sin verksamhet?

Vid produktion av livsmedel måste man alltid iaktta god livsmedelshygien som säkerställer att livsmedel är säkra, hälsosamma och rena. En sjuk person får inte komma på jobb. Handtvätt är av största vikt när det gäller att bekämpa coronaviruset. Hälsovården ansvarar för instruktionerna som rör arbetstagarnas hälsotillstånd.

Institutet för hälsa och välfärd ger mer information på sin webbplats:

När kan en livsmedelsarbetare som återvänder från utlandet återgå till arbetet på restaurangen?

Enligt statsrådets beslut hänvisas finländare och de i Finland permanent bosatta personer som återvänder från utlandet till förhållanden som motsvarar två veckors karantän. De som återvänder från utlandet ska med sin arbetsgivare avtala om tidpunkten för återgång till arbetet och om två veckors frånvaro.

Ytterligare information på Arbetshälsoinstitutets webbplats

En restauranganställd som återvänder från utlandet ska alltså vara borta från restaurangarbetet två veckor efter återkomsten till Finland.