Att handla i butiker

Är det tryggt att handla i matbutiken?

Enligt befintlig information kan man inte få COVID-19- smitta från livsmedel som säljs i matbutiken. Ytor eller föremål i butikerna anses inte heller ha någon betydelsefull andel i spridningen av viruset. En sjuk person ska inte handla i matbutiken, eftersom han eller hon kan smitta ner andra människor.

Får man köpa mat utportionerad i kundens egna kärl från affärens betjäningsdisk?

Livsmedelsverket rekommenderar att affärerna inte säljer mat från betjäningsdisken i kundernas egna kärl, eftersom försäljningen av hämtmat har ökat kraftigt och så att den snabba omställningen av tillvägagångssätten inte äventyrar konsumenternas och de affärsanställdas säkerhet.

Får bär och grönsaker fortfarande säljas som oförpackade?

Vegetabilier (inkl. bär)  får fortfarande säljas till konsumenterna som oförpackade. Enligt vad vi vet nu smittar coronaviruset COVID-19 mellan människor genom droppsmitta då en sjuk person hostar eller nyser. Tills vidare har inte en enda person konstaterats få infektionen via livsmedel.  Ytterligare information på THL:s webbplats.  Oförpackade livsmedel anses inte ha någon betydande andel i spridningen av smittan. Vegetabilier och frukter tvättas och skalas på vanligt sätt. 

Kan coronaviruset COVID-19 smitta via ytor eller bestick?

Enligt befintlig information anses olika slags ytor såsom handtag eller livsmedelsbestick inte ha någon betydande andel i spridningen av sjukdomen. Allmänt om städning på Livsmedelsverkets (på finska) och Arbetshälsoinstitutets webbplatser.

Kundlokaler

Ytor (t.ex. dörrhandtag, räcken, stolar, barnmatstolar och bordsytor, betalningsterminaler samt WC- och tvättrum) som kunderna rör vid måste rengöras omsorgsfullt och så ofta som möjligt.

I kundlokaler måste rengöringsfrekvensen ökas i fråga om olika knappar, handtag och bestick som kunderna rör vid t.ex. då de serverar sig mat eller drycker. Serveringsbestick, bröd- och smörknivar samt dukar eller kupor som skydd för livsmedel ska bytas flera gånger per dag. Det är också skäl att gå över till serveringsbestick för engångsbruk. Kom ihåg att också rengöra livsmedelsförpackningarnas ytor som kunden rör vid (t.ex. olivolje- och kryddsåsflaskor).  Det vore klokt att servera bröd och andra motsvarande produkter som färdiga portionsbitar.

Om effektiviserad städning i kundlokaler kan du läsa mer på Arbetshälsoinstitutets webbplats.

Är det skäl att använda engångshandskar när jag handlar i butiken?

Omsorgsfull handtvätt före och efter butiksbesök räcker till för att hindra eventuella virusinfektioner från ytorna. Om du vill använda engångshandskar måste du vara lika omsorgsfull med deras hygien som med händernas. Också med engångshandskar på händerna ska du undvika att röra ansiktet, eftersom det annars inte är någon nytta med handskarna. Använda engångshandskar kastas i skräpkorgen efter användningen. Handskarna kläs av och på så att man bara rör vid handskens mynning och insida.

Arbetshälsoinstitutets anvisningar om hur man tar av sig handskarna på rätt sätt pdf

 

Sidan har senast uppdaterats 7.9.2020