Hantering av livsmedel i hemmet

Hur ska jag hantera livsmedel hemma?

Rena händer och annan hygienisk hantering av maten är det viktigaste sättet att undgå en mängd sjukdomar som smittar via livsmedel.  Se en video om hantering av livsmedel.

Behöver jag desinficera livsmedel?

COVID-19 smittar som droppsmitta från personer som bär på smittan, och ytor eller föremål i butikerna anses inte ha någon betydelsefull andel i spridningen av viruset. COVID-19 har inte konstaterats smitta via livsmedel och enligt befintlig information är desinfektion av livsmedel inte till nytta med tanke på smittskyddet. Vegetabilier och frukter tvättas eller skalas på vanligt sätt.

Tips för bättre hållbarhet för livsmedel i hemmet

Om du köper stora mängder mat på en och samma gång ska du komma ihåg att fästa uppmärksamhet på matens hållbarhet hemma. Läs mer om förvaringstemperaturer för livsmedel i hemmet och om riktgivande förvaringstider i hemmafrysen.

Får man laga matportioner hemma (take away) och sälja dem till konsumenterna utan en anmälan om livsmedelslokal?

Uppdaterad 1.9.2020

Om du i ditt hem lagar matportioner till försäljning måste du göra en anmälan  om livsmedelslokal 4 veckor innan verksamheten påbörjas till din egen kommuns livsmedelstillsyn, så att kommuntillsynen får vetskap om verksamheten. Då kan övervakaren vid behov ge råd och instruktioner eller avlägga ett besök på plats för kontroll om det finns orsak till det. För verksamheten gäller i regel samma krav som för andra lokaler.

Information om hantering av livsmedel och om livsmedelsinformation

Smittar COVID-19 via rått kött eller rå fisk?

Uppdaterats 26.6.2020 

Det är osannolikt att COVID-19 smittar via livsmedel, därför att det smittar huvudsakligen från en person till en annan via droppar från luftvägarna. Coronaviruset förökar sig inte i livsmedel. Då man hanterar rått kött och rå fisk skall man alltid vara noga med hand- och kökshygien.  Ordentlig upphettning minskar livsmedlens minsta coronavirusrisk.

 

Sidan har senast uppdaterats 11.1.2021