Information till konsumenter om livsmedelsföretagens verksamhet

Hur beaktar livsmedelsföretagen viruset i sin verksamhet?

Vid produktion av livsmedel måste man alltid iaktta god livsmedelshygien som säkerställer att livsmedel är säkra, hälsosamma och rena. En sjuk person får inte komma på jobb. Handtvätt är av största vikt när det gäller att bekämpa coronaviruset. Hälsovården ansvarar för instruktionerna som rör arbetstagarnas hälsotillstånd.

Institutet för hälsa och välfärd ger mer information på sin webbplats:

När kan en livsmedelsarbetare som återvänder från utlandet återgå till arbetet på restaurangen?

Enligt statsrådets beslut hänvisas finländare och de i Finland permanent bosatta personer som återvänder från utlandet till förhållanden som motsvarar två veckors karantän. De som återvänder från utlandet ska med sin arbetsgivare avtala om tidpunkten för återgång till arbetet och om två veckors frånvaro.

Ytterligare information på Arbetshälsoinstitutets webbplats

En restauranganställd som återvänder från utlandet ska alltså vara borta från restaurangarbetet två veckor efter återkomsten till Finland.

Kontroller och övervakningar

Livsmedelsverket har meddelat anvisningar om utförandet av kontroller vid övervakningen av livsmedelskedjan i den exceptionella situation som råder på grund av COVID-19. I princip kommer bara de nödvändiga och brådskande kontrollbesöken att utföras på kontrollobjekten under denna period.

Anvisningarna gäller både Livsmedelsverkets egna kontroller och genomförandet av de kontroller under Livsmedelsverkets ledning som utförs vid NTM-centralerna, regionförvaltningsverken och kommunerna.  Anvisningarna är i kraft fram till 13.4.2020 och Livsmedelsverket uppdaterar dem i enlighet med coronasituationen. De olika sektorerna meddelar vid behov mer detaljerade anvisningar för sitt eget område.

Kontrollbesöken till i synnerhet gårdarna begränsas, bland annat utförs inga ekokontroller.

Nödvändiga och brådskande kontroller är: 

  • Utredning av matförgiftningar och matförgiftningsepidemier samt kontroller och provtagningar som hör samman med dem.
  • Hantering av andra livsmedelsrisker och återkallelser samt kontroller och provtagningar som hör samman med dem.
  • Kontroller och provtagningar i samband med export och import av livsmedel samt beviljande av exportlicenser.
  • Inspektioner vid misstanke av allvarlig överträdelse av lagstiftningen.
  • Köttbesiktning som kommunerna ansvarar för.

 

Sidan har senast uppdaterats 3.4.2020