Import av växter och växtprodukter som souvenirer

På denna sida hittar du information om import av växter och växtprodukter för eget bruk från länder utanför EU. Anvisningarna gäller import av små mängder för eget bruk i egenskap av privatperson. Anvisningarna gäller både import i egenskap av resenär och till exempel beställning av växter. Anvisningarna på denna sida gäller inte import för yrkesodling eller annan företagsverksamhet även om det skulle handla om små importmängder.

Börja med att ta reda på importvillkoren

När man planerar att importera växter och växtprodukter gäller det att först ta reda på om det är tillåtet att importera produkten i fråga och om ett krav på sundhetscertifikat gäller den. Du hittar importförbud och krav på certifikat i anvisningarna om import. Importförbuden och -kraven finns till i syfte att förhindra att farliga växtsjukdomar och skadedjur sprider sig till Finland med växterna.

Om det inte existerar ett importförbud eller krav på certifikat är det tillåtet att importera produkten, och inga certifikat eller inspektioner är nödvändiga. Importförbud gäller till exempel för värdväxter för päronpest (bl.a. äppelträd, päronträd, rönn, hagtorn, häggmispel, oxbär och rosenkvitten), potatis, barrväxter och citrusträd. Ett sundhetscertifikat krävs till exempel för alla plantor och krukväxter samt för bestämda snittblommor, frön och grönsaker.

Små mängder kan föras in utan sundhetscertifikat från länderna inom Europa

Från europeiska länder som är utanför EU är det möjligt att utan certifikat importera för eget bruk små mängder växter för vilka krävs sundhetscertifikat. Mängderna som kan föras in utan certifikat hittar du i Eviras anvisning 14004 Importvillkor gällande växter för privatpersoner. 

Endast snittblommor kan föras in utan sundhetscertifikat från länder utanför Europa

Växter som kommer från länder utanför Europa och för vilka det krävs ett sundhetscertifikat ska alltid ha ett certifikat då de importeras, och växtinspektören ska informeras om importen. Ett undantag utgörs av snittblommor av vilka det är tillåtet att föra in 20 stycken utan certifikat och inspektion.

Kontaktuppgifter