Anvisningar för privatpersoner om import av växter och växtprodukter

På den här sidan hittar du information om privatpersoners import av växter och växtprodukter för eget bruk från länder utanför EU. Anvisningarna gäller både resandeinförsel och till exempel nätbeställningar. 

Titta på video: Information om växthälsa för passagerare

Kraven vid import av växter och växtprodukter från länder utanför EU skärptes 14.12.2019

EU:s växtskyddslagstiftning ändrades 14.12.2019. Då skärptes kraven för import av växter och växtprodukter från länder utanför EU. Målet är att bättre förhindra att växtsjukdomar och växtskadegörare sprids. Ändringen gäller också privatpersoner som tar in växter och växtprodukter till Finland.

I praktiken betyder ändringen att levande växter och färska frukter, bär, grönsaker och rotfrukter i regel inte kan tas med i bagaget. Orsaken är att det för dem krävs ett sundhetscertifikat som en myndighet utfärdar, och för resenärer är det i praktiken mycket svårt att skaffa ett sådant.

Följande frukter är dock undantagna från regeln: ananas, banan, dadlar, durian och kokosnöt. Dem får man fritt ta in utan sundhetscertifikat. Utan certifikat kan du ta in också torkade, frysta eller konserverade vegetabilier till Finland.

Sundhetscertifikat behövs från och med 14.12.2019 för alla

  • plantor, krukväxter, grönväxter,
  • sticklingar, ympkvistar, knölar och stamknölar, jordstammar (kallas även rhizom) och motsvarande förökningsmaterial,
  • fröer avsedda för sådd, 
  • snittblommor och snittkvistar samt
  • färska frukter, bär, grönsaker och rotfrukter  

Lägg också märke till att vissa växter från länder utanför EU omfattas av importförbud, vilket betyder att de inte alls får tas in i Finland. Importförbudet gäller många växter med vedstam (exempelvis barrväxter, äppelträd, päronträd, citrusträd) och jord.

Kravet på sundhetscertifikat och importförbuden gäller både resandeinförsel och webbhandel. Om du beställer växter eller fröer från ett land utanför EU, kontrollera då att du får ett sundhetscertifikat för dem.

Sundhetscertifikat krävs dessutom i fråga om vissa trävaruslag.

I många fall ska växter och växtprodukter för vilka sundhetscertifikat krävs också undergå en avgiftsbelagd växtinspektion vid ankomsten till Finland.

Kontaktuppgifter