Beställning av växter på webben

Kraven på växthälsa gäller plantor, grönväxter, krukväxter, sticklingar och annat förökningsmaterial även då man beställer dessa för privat bruk i hemmet. Syftet med kraven är att förhindra spridning av växtsjukdomar och skadedjur med växterna. Begränsningar för införsel från från övriga EU-länder finns endast för värdväxter för päronpest och utsädespotatis. Det finns många begränsningar då man beställer växter från länder utanför EU och växterna måste dessutom genomgå importkontroll. Bekanta dig därför noggrant med instruktionerna nedan innan du beställer växter.

Observera även:

Beställning av växter från ett annat EU-land

Observera Brexit: Från och med 1.1.2021 gäller reglerna för länder utanför EU också vid beställning från Storbritannien (England, Skottland, Wales)!

 • Försäkra dig om att du gör din uppköp från en professionell webbutik, vars produkter härstammar från kontrollerade odlingar. Det finns en stor risk för spridning av växtsjukdomar och skadedjur hos växter som hobbyodlare erbjuder till salu ifall växterna är odlade till exempel i en hemträdgård. I kontrollerade yrkesmässiga odlingar har växterna inspekterats för växtsjukdomar och skadedjur. 
 • Då du beställer från EU finns det begränsningar för värdväxter för päronpest samt för utsädespotatis. De skall vara försedda med PZ-växtpass vid införsel till Finland. Sannolikt kommer du inte att hitta PZ-märkta produkter i ett annat EU-lands webbutik, vilket betyder, att du måste skaffa värdväxterna för päronpest och utsädespotatisen i Finland. Kravet beror på Finlands ställning som skyddad zon för päronpest och för vissa skadegörare som sprids med potatis. Vid införsel till en skyddad zon har dessa växter strängare krav på sundhet än i övriga EU. 

Beställning av växter från ett land utanför EU

Observera Brexit: Från och med 1.1.2021 gäller reglerna för länder utanför EU också vid beställning från Storbritannien (England, Skottland, Wales)!

 • Kolla upp importförbuden. Vissa växter får inte föras in från länder utanför EU. Förbudet kan gälla alla länder utanför EU eller endast somliga områden. Importförbud gäller till exempel värdväxter för päronpest, barrväxter, citrusträd och potatis. Kolla importförbuden här i  instruktioner om importförbud (på finska).
 • Ta reda på om det går att få ett sundhetscertifikat (Phytosanitary Certificate) för växterna som du beställt. Alla plantor, krukväxter, grönväxter, sticklingar, ympkvistar och övrigt förökningsmaterial ska åtföljas av ett sundhetscertifikat när man beställer dem från länder utanför EU. Om du inte kan få certifikatet, kan du inte beställa dem. Sundhetscertifikatet utfärdas av växtskyddsmyndigheten i avsändarlandet.
 • kom överens med en speditionsfirma om ordnandet av importen och importkontrollen. Gör det här innan du beställer växterna.
 • Meddela webbutiken uppgifterna för speditionsfirman i fråga för leveransen, så att försändelsen skulle dirigeras till Finland via speditionsfirman. Gör beställningen till exempel så här:
  • Leveransadress: Mottagarens namn c/o Speditörens namn och kontaktuppgifter
  • Faktureringsadress: Mottagarens namn och adress
 • Du kan inte beställa växter per post, eftersom det inte är möjligt att ordna importkontroll för postpaket.
 • En försändelse som importeras via en speditör inspekteras vid den tillåtna införselorten vid Helsingfors-Vanda Flygplats innan den levereras till beställaren.
 • Observera kostnaderna. Sundhetscertifikatet och inspektionen är avgiftsbelagda och kostnader uppstår också av att anlita en speditör. Du hittar importinspektionsavgifterna på Livsmedelsverkets prislista här: Växtproduktion > Växthälsa och plantmaterial > Import- och exportkontroller. Minimikontrollavgiften uppbärs av en mindre försändelse.

Fick du informationen du behövde på den här sidan?

Var den första som svarar!

Sidan har senast uppdaterats 23.11.2020