Beställning av växter på webben

Kraven på växthälsa gäller plantor, gröna eller blommande krukväxter, sticklingar och annat förökningsmaterial även då man beställer dessa för privat bruk i hemmet. Du bör observera kraven på att förhindra spridning av växtsjukdomar och skadedjur. Du bör också lägga märke till att kraven är olika om man beställer från EU-länder eller om man gör det från länder utanför EU. Många krav finns också då man beställer frön.

Beställning av växter från ett annat EU-land

  • Försäkra dig om att du gör din uppköp från en professionell webbutik, vars produkter härstammar från kontrollerade odlingar. Det finns en stor risk för spridning av växtsjukdomar och skadedjur hos växter som hobbyodlare erbjuder till salu ifall växterna är odlade i till exempel en hemträdgård. I kontrollerade yrkesmässiga odlingar har växterna inspekterats för växtsjukdomar och skadedjur. 
  • Då du köper från EU bör du komma ihåg kravet på PZ-växtpass för värdväxter för päronpest samt för utsädespotatis, eftersom Finland är skyddad zon för till exempel päronpest och colradoskalbaggen. Observera, att det kan vara svårt att hitta växter som är PZ-märkta i en webbutik i ett annat EU-land. 

Beställning av växter från ett land utanför EU

  • Alla plantor, gröna eller blommande krukväxter, sticklingar, ympris och annat förökningsmaterial skall vara försedda med ett sundhetscertifikat då man beställer dessa från ett land utanför EU. Växtpartierna ska antecknas i TracesNT-systemet i samband med importen och de ska genomgå en växtsundhetskontroll (importinspektion).
  • Växtsundhetssertifikatet och inspektionen är avgiftsbelagda. Tilläggsavgifter uppstår också från anlitande av speditionsfirma, vilket slutligen kan leda till att beställandet kan leda till avsevärda kostnader.
  • Läs mera om import av växter från länder utanför EU.

Samma regler gäller då du som resenär tar med dig växter i bagaget. Växtsundhetscertifikatet utfärdas av en myndighet på basis av en inspektion, vilket betyder att det oftast inte går att skaffa sig ett certifikat då man är ute och reser. På grund av detta är det säkrast att låta bli att köpa växtsouvenirer när man reser utanför EU.

Fick du informationen du behövde på den här sidan?

Var den första som svarar!

Sidan har senast uppdaterats 20.5.2020