Stödvillkor: bidrag för specialväxter 2023

Publiceringsdatum: 6. april 2023

Ansökningsguide om åkerstöd

23.5.2023 ändringarna till kapitel Ansökan om bidrag för specialväxter och stödvillkor

 • Bidrag för specialgröda betalas endast för rena växtbestånd, blandningar berättigar inte till stöd.
  Blandningar av protein- och oljegrödor med rätt till bidrag för specialväxter är bidragsberättigade. Anmäl en sådan blandning med växtkoden Blandade grödor, ärt/bondböna/sötlupin/lins/oljeväxter, fastän blandningen innehåller bara två av de ovan nämnda.
 • Du kan dock använda en liten mängd spannmål som stödgröda i åkerärten.
  → Du kan dock använda en liten mängd spannmål som stödgröda i åkerärten och lins.

Bidrag för specialväxter är ett nytt EU-finansierat stöd, dvs. ett direktstöd. Bidraget för specialväxter betalas för odlingsarealen för vissa åkergrödor.

Utöver iakttagandet av de stödspecifika villkoren ska du:

 1. vara en aktiv jordbrukare.
 2. uppfylla kraven för villkorlighet.
 3. utöva jordbruksverksamhet pä jordbruksmarken.

Ansökan om bidrag för specialväxter och stödvillkor

Ansök om bidrag för stärkelsepotatis i ansökan om åkerstöd i Viputjänsten. Det minsta jordbruksskiftet för vilket stöd kan betalas är 0,05 hektar. Ansökan om stöd och stöddatum berättas mer i Ansökningguiden om åkerstöd

Blandningar av protein- och oljegrödor med rätt till bidrag för specialväxter är bidragsberättigade. Anmäl en sådan blandning med växtkoden Blandade grödor, ärt/bondböna/sötlupin/lins/oljeväxter, fastän blandningen innehåller bara två av de ovan nämnda. Du kan dock använda en liten mängd spannmål som stödgröda i åkerärten. En liten mängd kan anses vara mindre än 10 procent av växtligheten.

Du kan få bidrag för specialväxter om du under ansökningsåret odlar någon av följande växter:

 • Sockerbeta
 • Bovete
 • Lins
 • Åkerärt (matärt eller foderärt)
 • Bondböna
 • Sötlupin
 • Vårrybs och höstrybs
 • Vårraps och höstraps
 • Oljelin
 • Oljedådra
 • Oljehampa
 • Solros
 • Frilandsgrönsaker som används som människoföda i stödregionen AB

Sötlupin

Du kan få bidrag för specialväxter för att odla sötlupin om sorten är godkänd att ingå i någon EU-medlemsstats officiella sortförteckning och är söt. Anmäl lupinarten i din stödansökan. Om sorten inte är stödberättigande betalas inget bidrag.

Lupinsorter som berättigar till stöd listas i den allmänna sortförteckningen för odlingsväxter och dess kompletteringsdelar, som publiceras i EU:s officiella tidning. Sortförteckningen och dess kompletteringsdelar finns på adressen food.ec.europa.eu→ Plants → Plant reproductive material → Plant variety catalogues, databases & information system. Lupinsorterna finns i punkt 37–39 i förteckningen. Lupinsorter som inte berättigar till stöd (bittra sorter) har koden 13 i sortförteckningen.

Spara garantibeviset och inköpskvittot för lupinfrö. Med deras hjälp kontrollerar NTM-centralen utsädets ursprung vid en eventuell kontroll. Om det inte finns något garantibevis eller inköpskvitto ska du påvisa utsädets ursprung på något annat tillförlitligt sätt.

Sockerbeta

Du kan få bidrag för specialväxter för sådan odling av sockerbetor för vilken du har ingått ett odlingsavtal med sockerbetsindustrin. Slut ett odlingsavtal för sockerbeta senast 15.6.2023. Bifoga en kopia av odlingsavtalet till din stödansökan i Viputjänsten.

Det intyg över odlingsavtalet för sockerbetor som sockerbetsodlarna har fått godkänns som odlingsavtal.

Oljehampa

Läs mer om stödvillkoren för oljehampa under punkten Hampa i ansökningsguiden för åkerstöd.

Solros

Bidrag för specialgrödor betalas ej för solros ifall den anmäls inom åtgärden markförbättrande grödor och saneringsväxter inom miljöförbindelsen.

Frilandsgrönsaker som används som människoföda i stödregionen AB

Bidragsberättigande frilandsgrönsaker är

 • bladmangold
 • bladselleri
 • blomkål
 • broccoli
 • brysselkål
 • buskböna
 • cikoriasallat (Cichorium-släktet)
 • frilandsgurka
 • grönkål
 • gulbeta
 • jordärtskocka
 • kinakål
 • kronärtskocka
 • kålrabbi
 • kålrot
 • matlök (inkluderar rödlök och jättelök, dock inte små sättplantor)
 • melon
 • morot
 • nyzeeländsk spenat
 • palsternacka
 • pepparrot
 • pumpa
 • purjo
 • rabarber
 • rotselleri
 • rova
 • rädisa
 • rödbeta
 • rödkål
 • sallad (Lactuca-släktet)
 • salladsfänkål
 • savojkål
 • sparris.
 • spenat
 • trädgårdsärter (innehåller sprit-, spritmärg-, socker- och brytärt som skördas omogna)
 • vitkål (huvudkål)
 • vitlök
 • zucchini

Bidraget betalas endast för odlingsarealer med frilandsgrönsaker som används som människoföda. Om grönsakerna används som annat än människoföda ska du anmäla användningen i jordbruksskiftesuppgifterna.

Beloppet på bidraget för specialväxter

Bidraget för specialväxter kan beviljas i hela landet till ett belopp av högst 13,2 miljoner euro per år.

Bidrag kan beviljas i hela landet för odling av sockerbeta, bovete, lins, åkerärt, bondböna, sötlupin, höstraps, höstrybs, vårraps, vårrybs, solros, oljelin, oljehampa och oljedådra.

Bidrag för odling av frilandsgrönsaker kan endast beviljas inom stödregion AB. Det uppskattade beloppet av bidraget för specialväxter år 2023 är 120 €/hektar. Beloppet på bidraget preciseras innan det betalas ut, när arealen för bidragsberättigande specialväxter är känd.