Gårdsövervakning av stöd för nötkreatur

Vid kontrollbesöket granskas att alla djur på djurhållningsplatsen har märkts med identifieringsmärken i enlighet med bestämmelserna och på anmälts till djurregistret på tillbörligt sätt. Beroende på vilka stöd du ansökt om granskas dessutom olika handlingar, och för en del av stöden även djurhållningsförhållandena.

I djurregistret kontrolleras djurens:

 • datum för ankomst till och avregistrering från gården
 • hållningsplats
 • ras
 • kön
 • användningsändamål
 • födelsetid
 • kalvning.

Handlingar som granskas i övervakningen

Vilka handlingar som kontrolleras vid djurövervakning påverkas av de stöd du ansökt om och av produktionsinriktningen på din gård. Ta fram de handlingar som krävs enligt stödvillkoren och gå igenom dem redan före kontrollbesöket, så att de finns tillgängliga. Handlingar som saknas leder vanligtvis till en minskning av stödet.

De handlingar som ska granskas är till exempel:

 • inköps- och försäljningsfakturor för djur (se till att handlingarna är lättillgängliga i 12 månader efter händelsen)
 • godsdeklarationer från kadaverinsamlingar
 • för dem som har förbundit sig till ersättning för djurens välbefinnande granskas dessutom bland annat
  • planen för nötkreaturens välbefinnande: utfodringsplan och grovfoderanalys
  • bokföring av bete och utomhusvistelse
  • förbindelsevillkoren innehåller mer information om vilka handlingar som krävs för de olika åtgärderna.

Kontroll av djurhållningsförhållandena

Om du har en förbindelse om djurens välbefinnande eller ett avtal om uppfödning av lantraser, kontrolleras vid gårdsövervakningen också de förhållanden under vilka djuren hålls. Närmare villkor för dessa stöd hittar du i förbindelse- och avtalsvillkoren.

Exempel 1.

En mjölkgård har med ersättningen för djurens välbefinnande förbundit sig till åtgärden med en plan för nötkreaturens välbefinnande. Vid ett gårdsbesök kontrollerar inspektören att djurregistret är korrekt, att djuren är märkta och att de sköts på tillbörligt sätt. I handlingarna kontrolleras dessutom att det finns en skriftlig utfodringsplan som baserar sig på en foderanalys av det grovfoder som används.

Mer infomation

Sidan har senast uppdaterats 12.5.2023