Övervakning av stöd för får och getter

Vid gårdsbesök i samband med övervakningen av djurstöd kontrollerar inspektören att alla djur på djurhållningsplatsen har märkts med identifieringsmärken i enlighet med bestämmelserna och anmälts till djurregistret på behörigt sätt.

De uppgifter om djur som ska kontrolleras i djurregistret är:

 • datum för ankomst till och avregistrering från gården
 • hållningsplats
 • ras
 • kön
 • födelsetid.

Vid kontrollbesöket kontrolleras att alla djur på djurhållningsplatsen har märkts med identifieringsmärken och på behörigt sätt anmälts till djurregistret. Beroende på vilka stöd du ansökt om granskas dessutom olika handlingar, och för en del av stöden även djurhållningsförhållandena.

I djurregistret kontrolleras djurens

 • datum för ankomst till och avregistrering från gården
 • hållningsplats
 • ras
 • kön
 • födelsetid.

Handlingar som granskas i övervakningen

Vilka handlingar som kontrolleras vid djurövervakning påverkas av de stöd du ansökt om och av produktionsinriktningen på din gård. Ta fram de handlingar som krävs enligt stödvillkoren och gå igenom dem redan före kontrollbesöket, så att de finns tillgängliga. Handlingar som saknas leder vanligtvis till en minskning av stödet.

De handlingar som ska granskas är till exempel:

 • Inköps- och försäljningsfakturor för djur (se till att handlingarna är lättillgängliga 12 månader efter händelsen).
 • godsdeklarationer från kadaverinsamlingar
 • för dem som har förbundit sig till ersättning för djurens välbefinnande granskas dessutom bland annat
  • plan för fårens och getternas välbefinnande: utfodringsplan och grovfoderanalys
  • betesgång för får och getter: betesbokföring.
  • förbindelsevillkoren innehåller mer information om vilka handlingar som krävs för de olika åtgärderna.

Kontroll av djurhållningsförhållandena

Om du har en förbindelse om djurens välbefinnande eller ett avtal om uppfödning av lantraser, kontrolleras vid gårdsövervakningen också de förhållanden under vilka djuren hålls. Närmare villkor för dessa stöd hittar du i förbindelse- och avtalsvillkoren.

Mer infomation

Sidan har senast uppdaterats 12.5.2023