Handel av växter på inre marknaden

EU:s inre marknad respekterar gemensamma krav för växthälsa, certifiering av utsäde och skogsodlingsmaterial.

Observera att Norge inom växthandeln är ett land utanför EU där ett sundhetscertifikat krävs vid export och import av växter. Schweiz krav är delvis likvärdiga med EU:s krav.

Läs mer om handeln med växter och frön på den inre marknaden

Sidan har senast uppdaterats 5.12.2023