Förhandsanmälan om export av trävaror

En förhandsanmälan krävs då mottagarlandet kräver ett importtillstånd eller en partispecifik exportkontroll (såsom Egypten, Malaysia).

Kortadressen till denna sida är www.ruokavirasto.fi/förhandsanmälan.

Gör så här så förlöper exporten smidigt:

  1. Med tanke på kontrollen lämnar speditören en förhandsanmälan 14 dygn innan den planerade lastningen av försändelsen.

  • Lämna förhandsanmälan på blanketten nedtill på denna sida.
  • Bifoga importtillståndet, lastningsvägledning B/L och uppgifterna på paketsedeln, om sådana är tillgängliga. De påskyndar kontrollen av försändelsen och beviljandet av ett sundhetscertifikat.
  1. Vänta tills växtinspektören tar kontakt.

    Kontrollen utförs först då en tillräcklig mängd av försändelsen kan kontrolleras (punkt 8 på blanketten).
  2. Exportören lämnar en exportanmälan i sundhetscertifikattjänsten

    efter att exportören informerats om en godkänd exportberedskap eller kontroll.
  • Därefter kontrollerar exportören att han har bifogat importtillståndet och förhandsanmälan. I annat fall sänds importtillståndet som hänför sig till exportanmälan till adressen kasvienvienti@ruokavirasto.fi. Ett importtillstånd krävs för att ett sundhetscertifikat ska kunna beviljas.

 

Sidan har senast uppdaterats 14.11.2022