Ny teknik för uppföljning av stödvillkor

Från och med ingången av 2023 måste varje EU-medlemsstat införa ett satellitbaserat uppföljningssystem för stödvillkor.

Vi har tillsammans med NTM-centralerna testat den nya tekniken för att minska på antalet förnyade kontroller av jordbrukarstöd. I försöket fick jordbrukarna sända in positionsbaserade fotografier till administrationen med hjälp av en mobilapplikation. Syftet med fotografierna var att påvisa uppfyllandet av stödvillkor, till exempel slåtter.  Vi har också börjat testa automatisk tolkning av satellitbilder. Målet är att med bildernas hjälp säkerställa att jordbruksverksamheten genomförs. Som bäst utreder vi också hur artificiell intelligens kan identifiera åtgärder som ingår i stödvillkoren utgående från bilder.

Tidsserier för satellitbilderna ger fler möjligheter

Satelliterna är redan en del av vår vardag. Till exempel väderprognoser, television, Internet och GPS-navigering är alla tjänster som är möjliga tack vare satelliterna. Dessutom kan till exempel precisionsodling ligga nära jordbrukarens vardag.

Livsmedelsverket använder bilder från Sentinel-satelliterna

EU har tillsammans med sina medlemsstater redan skickat upp flera av Sentinel-satellitfamiljens satelliter i omloppsbana runt jorden. Sentinel-satelliternas bildmaterial är ganska grovt. I bästa fall är bilderna 10*10 m pixlar, så det går inte att urskilja något särskilt detaljerat på bilderna.

Sentinel-satelliterna kretsar ändå snabbt kring jordklotet och producerar bildmaterial från samma plats flera gånger i veckan. Därför är det möjligt att urskilja olika förändringar på markytan med bildernas hjälp. På detta sätt kan verksamheten på jordbruksmarken bedömas utan besök i terrängen.

Så här fungerar analysen

Satellitbilderna analyseras automatiskt med hjälp av en algoritm. Detta innebär att satellitbilder från olika tidpunkter matas in i ett datorprogram och programmet analyserar hur bilderna förändrats. Som resultat av analysen får vi till exempel en förteckning över jordbruksskiften där det har observerats jordbruksverksamhet, såsom markbearbetning, slåtter, betesgång eller bärgning av skörd. 

Den nya tekniken befinner sig fortfarande i ett utvecklingsskede, men införandet av satellitanalys är i vilket fall som helst en betydande förändring under den kommande finansieringsperioden.

Frågor och svar om den nya tekniken

Måste jag som stödsökande göra något?

Du behöver inte göra någonting för att förbereda dig för den nya tekniken.

Hur mycket detaljer kan man se på bilderna?

Pixlarna är stora, 10*10 m, så i praktiken går det inte att se något annat än grova objekt och färgförändringar på bilderna.

Sidan har senast uppdaterats 25.1.2022