VRN:n toimintaohjelmat

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan antamien ravitsemussuositusten toteutumiseksi on laadittu toimenpideohjelmia. Vuonna 2003 julkaistu Toimintaohjelma kansallisten ravitsemussuositusten toteuttamiseksi on laadittu vuoden 1998 ravitsemussuositusten pohjalta. Toimintaohjelmassa esitetään lukuisia toimenpide-ehdotuksia, jotka tukevat ravitsemussuositusten toteutumista ravitsemuspolitiikan eri toimintakentillä. Toimenpiteiden toteutuksessa korostuu kuntien ja kansalaisjärjestöjen merkitys. Eräät toimintaohjelman ehdotukset ovat jo toteutuneetkin. Vaikka ravitsemussuositukset ovat ohjelman laatimisen jälkeen uudistuneetkin, löytyy ohjelmasta monia edelleen ajankohtaisia toimenpide-ehdotuksia, jotka odottavat toteutumistaan.

Toimintaohjelmassa nähdään valtion mahdollisuudet vaikuttaa ravitsemuspolitiikkaan rajoittuvan lähinnä informaatio-ohjaukseen. Nyttemmin valtio on kuitenkin ottanut aktiivisemman roolin kansalaisten terveyden edistämisessä sisällyttämällä  hallitusohjelmiin politiikkaohjelmia, joissa otetaan kantaa myös ravitsemukseen.


Sähköinen julkaisu: Toimintaohjelma 2003 (pdf)

Ravitsemuksella hyvinvointia - Opas kuntapäättäjille

Ravitsemusneuvottelukunta on tuottanut v. 2012  yhteistyössä Kuntaliiton kanssa kuntien päättäjille ja toimijoille Ravitsemuksella hyvinvointia - oppaan, jossaannetaan esimerkkejä konkreettisista toimista, joilla kunnan päättäjät voivat edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ravitsemuksen keinoin elämänkaaren eri vaiheissa. Mukana on myös ehdotuksia tavoitteiksi sekä tarkistuslistoja toimista, jotka edistävät tavoitteisiin pääsyä. Lisäksi tuotettiin tarkistuslistojen kysymykset sisältävä erillinen lomake vastausvaihtoehtoineen. Tarkistuslistaa voidaan käyttää toimien toteutumisen seurantavälineenä valtuustokaudella.

Sähköinen julkaisu: Ravitsemuksesta hyvinvointia - Opas kuntapäättäjille (pdf)

Sivu on viimeksi päivitetty 3.1.2020