Elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden ilmoittaminen ja raportointi

Elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden epäily- ja selvitysilmoitukset tehdään ruokamyrkytysepidemiarekisteritietojärjestelmään (RYMY-tietojärjestelmään). RYMY on Ruokaviraston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteinen raportointijärjestelmä. Se korvasi aikaisemmin käytössä olleen THL:n faxilla lähetettävän epäilyilmoituslomakkeen sekä Eviran ruokamyrkytysepidemioiden selvitysilmoituslomakkeet.

RYMY:yn tehtävät ilmoitukset

Kaikki epäily- ja selvitysilmoitukset tulee tehdä sähköisesti RYMY- järjestelmän kautta. Epäilyilmoitus lähetetään mahdollisimman pian epidemian havaitsemisen jälkeen. Selvitysilmoitus on toimitettava mahdollisimman pian selvityksen päätyttyä, kuitenkin viimeistään 3 kk kuluessa epidemiasta.

RYMY on tarkoitettu viranomaisten väliseen tiedonkulkuun. Yksittäiset henkilöt ja tarjoilun järjestäjät ottavat yhteyttä oman kunnan elintarvikevalvontaviranomaisiin, esimerkiksi terveystarkastajaan. Mitä teen, jos saan ruokamyrkytyksen?

Järjestelmän käytöstä

RYMY-järjestelmän www-osoite on https://palvelut2.evira.fi/rymy/

HUOM! Jos sähköinen ilmoittaminen RYMY-tietojärjestelmään ei toimi, ota yhteyttä THL:n tartuntatautilääkäriin puhelimitse, p. 029 524 8557.

Kunnat pääsevät katsomaan järjestelmästä tekemiään epäily- ja selvitysilmoituksia. Sairaanhoitopiirit näkevät järjestelmästä alueensa epäilyilmoitukset, aluehallintovirastot ja Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) lisäksi myös selvitysilmoitukset.

Käyttäjätunnukset

Epäilyilmoituksen tekemiseen kunta ei tarvitse käyttäjätunnusta.
Selvitysilmoitukseen tarvittavan kuntakohtaisen käyttäjätunnuksen kunta saa Ruokavirastosta. Käyttäjätunnus haetaan käyttöoikeushakemuksella (docx).

Täytetyt lomakkeet lähetetään sähköpostilla ruokamyrkytysrekisteri@ruokavirasto.fi tai osoitteeseen Ruokavirasto, Mikrobiologisen elintarviketurvallisuuden yksikkö, PL 200, 00270 Ruokavirasto.

THL toimittaa sairaanhoitopiireille ja Valviraan tunnukset järjestelmän käyttöön, aluehallintovirastot saavat tunnuksensa Ruokavirastosta.

Lisätietoja: ylitarkastaja Annika Pihlajasaari, p. 040 351 6884, annika.pihlajasaari@ruokavirasto.fi 

Lisätietoa