Elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden ilmoittaminen ja raportointi: RYMY

Elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden epäily- ja selvitysilmoitukset tehdään ruokamyrkytysepidemiarekisteritietojärjestelmään (RYMY-tietojärjestelmään). RYMY on Ruokaviraston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteinen raportointijärjestelmä. Se korvasi aikaisemmin käytössä olleen THL:n faxilla lähetettävän epäilyilmoituslomakkeen sekä Eviran ruokamyrkytysepidemioiden selvitysilmoituslomakkeet.

RYMY:yn tehtävät ilmoitukset

Kaikki epäily- ja selvitysilmoitukset tulee tehdä sähköisesti RYMY-järjestelmän kautta (Ruokaviraston ohje). Epäilyilmoitus lähetetään mahdollisimman pian epidemian havaitsemisen jälkeen THL:n ohjeen mukaan. Selvitysilmoitus on toimitettava mahdollisimman pian selvityksen päätyttyä, kuitenkin viimeistään 3 kk kuluessa epidemiasta. Myös epidemioista, joista ei THL:n ohjeen mukaan tarvitse tehdä epäilyilmoitusta, tulee kuitenkin tehdä selvitysilmoitus.

RYMY on tarkoitettu viranomaisten väliseen tiedonkulkuun. Yksittäiset henkilöt ja tarjoilun järjestäjät ottavat yhteyttä oman kunnan elintarvikevalvontaviranomaisiin, esimerkiksi terveystarkastajaan. Mitä teen, jos saan ruokamyrkytyksen?

Järjestelmän käytöstä

RYMY-järjestelmän www-osoite on https://palvelut2.evira.fi/rymy/

HUOM! Jos sähköinen ilmoittaminen RYMY-tietojärjestelmään ei toimi, ota yhteys THL:n Sari Jaakolaan, p. 029 524 8484 tai Tartuntatautilääkäriin, p. 029 524 8557. Virka-ajan ulkopuolella ota yhteys THL:n infektiopäivystäjään, sähköposti duty24(at)thl.fi.

Kunnat pääsevät katsomaan järjestelmästä tekemiään epäily- ja selvitysilmoituksia. Sairaanhoitopiirit näkevät järjestelmästä alueensa epäilyilmoitukset, aluehallintovirastot ja Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) lisäksi myös selvitysilmoitukset.

Käyttäjätunnukset

Epäilyilmoituksen tekemiseen kunta ei tarvitse käyttäjätunnusta.
Selvitysilmoitukseen tarvittavan kuntakohtaisen käyttäjätunnuksen kunta saa Ruokavirastosta. Käyttäjätunnus haetaan käyttöoikeushakemuksella (docx).

Täytetyt lomakkeet lähetetään sähköpostilla ruokamyrkytysrekisteri(at)ruokavirasto.fi tai osoitteeseen Ruokavirasto, Mikrobiologisen elintarviketurvallisuuden yksikkö, PL 200, 00270 Ruokavirasto.

THL toimittaa sairaanhoitopiireille ja Valviraan tunnukset järjestelmän käyttöön, aluehallintovirastot saavat tunnuksensa Ruokavirastosta.

Lisätietoja: ylitarkastaja Annika Pihlajasaari, p. 040 351 6884,  ruokamyrkytysrekisteri(at)ruokavirasto.fi 

Sivu on viimeksi päivitetty 11.8.2021