Tiedonluovutukset

Voit pyytää Ruokaviraston hallussa olevia viranomaiskirjoja ja Ruokaviraston ylläpitämiin tietojärjestelmiin tallennettuja tietoja alla olevalla lomakkeella tai vapaamuotoisesti sähköpostitse. Kysy yksittäiset tiedot suoraan toimivaltaisesta viranomaisesta. Esimerkiksi yksittäistä tuensaajaa koskevia julkisia tietoja voit tiedustella suoraan tilan sijaintikunnasta. 

Pyyntö saada tieto Ruokaviraston hallussa olevan asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että pystymme selvittämään, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. 

Lähetä hakemus sähköpostitse tai postitse Ruokaviraston kirjaamoon.

Toimitamme tiedot julkisista viranomaisasiakirjoistamme viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnöstä. Jos asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä, kuten salassa pidettävien tietojen peittämistä tai muutoin tavanomaista suuremman työmäärän, asia ratkaistaan ja tieto julkisesta asiakirjasta annetaan viimeistään kuukauden sisällä pyynnöstä.  

Asiakirjoja ja tietoja voidaan luovuttaa julkisuuslain (621/1999) mukaisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen asettamissa rajoissa. Julkisuuslain mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole erikseen säädetty salassa pidettäviksi. Julkisuuslakia sovelletaan myös sähköisiin asiakirjoihin ja rekisteritietoihin. Ruokaviraston ylläpitämien rekisterien tieto on maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetun lain (284/2008) mukaan eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta julkista.

Hinnasto

Julkiset tietoaineistot luovutetaan maksutta silloin, kun luovutus on mahdollista suoraan yksilöityjen hakukriteerien avulla.

Tiedonluovutuksista peritään Ruokaviraston liiketaloudellisen hinnaston mukainen maksu, jos tietoaineistoa joudutaan sovittamaan vastaanottajan tarpeisiin ja tiedonluovutuksen voidaan näin katsoa olevan uuden tietoaineiston koostamista. Maksullisia aineistoja ovat myös suoramarkkinointiin ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten luovutettavat toimijoiden yhteystiedot.

Ruokaviraston tiedonluovutuksen liiketaloudellinen hinnaston löydät kohdasta Ruokaviraston muut suoritteet >  Todistukset, muut palvelut ja maksut

Tiedustelut

erityisasiantuntijat Hanna Westinen (peltolohkoaineistot) ja Eeva-Liisa Taskinen

puh. 029 530 0400 (vaihde)

Jätäthän soittopyynnön, mikäli emme heti pysty vastaamaan puheluusi.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 19.7.2021