Tiedonluovutukset

Pyydä haluamasi rekisteritiedot oheisella lomakkeella. Kysy yksittäistä tuensaajaa koskevat julkiset tiedot suoraan tilan sijaintikunnasta. Ruokavirastosta voit pyytää laajat maaseutuelinkeinohallinnon tietoaineistot. 

Lähetä hakemus sähköpostitse tai postitse Ruokaviraston kirjaamoon.

Toimitamme tiedot viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnöstä. Jos asian käsittely vaatii tavanomaista suuremman työmäärän, toimitamme tiedot viimeistään kuukauden sisällä pyynnöstä.  

Asiakirjoja ja tietoja voidaan luovuttaa julkisuuslain (621/1999) mukaisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen asettamissa rajoissa. Julkisuuslain mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole erikseen säädetty salassa pidettäviksi. Julkisuuslakia sovelletaan myös sähköisiin asiakirjoihin ja rekisteritietoihin. Ruokaviraston ylläpitämien rekisterien tieto on maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetun lain (284/2008) mukaan eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta julkista.

Hinnasto

Julkiset tietoaineistot luovutetaan maksutta silloin, kun luovutus on mahdollista suoraan yksilöityjen hakukriteerien avulla.

Tiedonluovutuksista peritään Ruokaviraston liiketaloudellisen hinnaston mukainen maksu, jos tietoaineistoa joudutaan sovittamaan vastaanottajan tarpeisiin ja tiedonluovutuksen voidaan näin katsoa olevan uuden tietoaineiston koostamista. Maksullisia aineistoja ovat myös suoramarkkinointiin ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten luovutettavat toimijoiden yhteystiedot.

Ruokaviraston tiedonluovutuksen liiketaloudellinen hinnaston löydät kohdasta Ruokaviraston muut suoritteet >  Todistukset, muut palvelut ja maksut

Tiedustelut

erityisasiantuntija Eeva-Liisa Taskinen puh. 029 530 0400

 

Sivu on viimeksi päivitetty 3.1.2020