Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

Maa- ja metsätalousministeriön ja viraston välinen tulossopimus 

Tulossopimus on viraston ja ministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa.


Eduskunnan päättämät talousarviot ja lisätalousarviot

Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Asiakirja sisältää eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat.

Seurantatiedot

Tilinpäätös

Tiliviraston tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitteet.

Osavuosiraportit

Maa- ja metsätalousministeriön kannanotot tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 

Ruokavirasto

Maatalouden interventiorahaston (Mira) tilinpäätös

Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) tilinpäätös

Sivu on viimeksi päivitetty 3.6.2024