Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

Maa- ja metsätalousministeriön ja viraston välinen tulossopimus 

Tulossopimus on viraston ja ministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Ruokavirasto

Elintarviketurvallisuusvirasto

Maaseutuvirasto

Eduskunnan päättämät talousarviot ja lisätalousarviot

Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Asiakirja sisältää eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat.

Seurantatiedot

Tilinpäätös

Tiliviraston tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitteet.

Ruokavirasto

Elintarviketurvallisuusvirasto

Maaseutuvirasto

Osavuosiraportit

Ruokavirasto

Elintarviketurvallisuusvirasto

Maa- ja metsätalousministeriön kannanotot tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 

Ruokavirasto

Elintarviketurvallisuusvirasto

Maaseutuvirasto

Maatalouden interventiorahaston (Mira) tilinpäätös

Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) tilinpäätös

Maa- ja metsätalousministeriön kannanotot rahastojen tilinpäätöksistä

Maatalouden interventiorahasto (Mira)

Maatilatalouden kehittämisrahasto (Makera)

Sivu on viimeksi päivitetty 4.4.2022