Lemmikit lisänneet kiireellisiä viranomaistoimia eläinsuojelutarkastuksissa

6. kesäkuuta 2019

Noin joka kymmenes epäilyyn perustuva eläinsuojelutarkastuskäynti johti kiireellisiin viranomaistoimenpiteisiin vuonna 2018. Aiempien vuosien tavoin suurin osa kiireellisistä toimenpiteistä kohdistui lemmikkieläimiin, ilmenee Ruokaviraston koostamista tiedoista.

Epäilyyn perustuvia eläinsuojelutarkastuksia tehtiin viime vuonna 6 508, mikä on 60 käyntiä toissavuotista enemmän. Näistä joka neljäs tarkastuskäynti oli uusintatarkastus, jolla pyrittiin varmistamaan, oliko aiemmin annettuja määräyksiä tai kieltoja noudatettu. Kaikkiaan 621 käynnillä havaittiin puutteita, joiden johdosta viranomaiset ryhtyivät kiireellisiin toimiin eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi. 150 tapauksessa kiireellisiin toimenpiteisiin ryhdyttiin uusintatarkastuksen yhteydessä, eli kohteen eläinsuojelullinen tilanne ei ollut parantunut annetuista määräyksistä ja/tai kielloista huolimatta.

Yhteensä 30 prosentissa käynneistä (1944 kohteessa) havaittiin puutteita, joiden johdosta eläinten omistajalle tai haltijalle annettiin joko määräys korjata puutteet määräajassa tai kielto jatkaa eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä.

Lemmikkieläinten pitoon ei kohdistu ammattimaista toimintaa lukuun ottamatta säännöllistä valvontaa, minkä johdosta tilanteet voivat olla jo vakavia, ennen kuin ne tulevat viranomaisten tietoon.

–  Eläinsuojelutarkastukset kohdistuvat yhä enemmän ja enemmän lemmikkieläimiin, kun taas tuotantoeläinten tarkastukset ovat kääntyneet laskuun. Tämä taas heijastuu kiireellisten toimenpiteiden osuuden nousuna, sanoo ylitarkastaja Sanna Varjus Ruokavirastosta.

Turkiseläimiä valvottiin tehostetusti

Otantaan perustuva eläinsuojelutarkastus tehtiin viime vuonna 347 tuotantoeläintilalla. Näistä 18 prosentissa havaittiin eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä.

Tuotantoeläintilojen otantavalvonnassa on painotettu vuodesta 2017 alkaen vuosittain tiettyä eläinlajia. Vuonna 2018 turkiseläimiä valvottiin painotetusti, sillä viiden edellisen vuoden aikana laiminlyöntejä on esiintynyt 25–66 prosentissa tarkastetuista turkistiloista.

Viime vuonna 89 tarkastetusta turkiseläintilasta puutteita havaittiin 37 prosentilla, mikä on selkeästi enemmän kuin toissa vuonna (23 prosenttia). Tuloksissa nousivat esille suoraan eläinten hyvinvointiin liittyvät puutteet.

Eläinten kuljetuksissa laiminlyöntien määrä jatkoi vähenemistään edellisvuosien tapaan.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Sanna Varjus, p. 040 489 3355 (epäilyyn perustavat tarkastukset)
Ylitarkastaja Taina Mikkonen, p. 040 830 8404 (tuotantoeläintilojen otantatarkastukset)
Ylitarkastaja Sari Salminen, p. 040 489 3358 (eläinkuljetusten valvonta)

Lue lisää:

Epäilyyn perustuvat eläinsuojelutarkastukset 2018
Eläinkuljetusten valvonta 2018
Otantaan perustuvat tarkastukset 2018
Eläinten hyvinvoinnin valvonta 2018 -raportti (pdf)