Kaupallisten eläinkuljetusten valvonta 2020

Eläinkuljetuksissa laiminlyöntien osuus (8 %) tarkastuksissa palasi aiempien vuosien tasolle vuoden 2019 nousun (12 %) jälkeen. Epäkohtia todettiin yhteensä 33 kuljetuksessa 432:sta ja yksittäisiä epäkohtia havaittiin kaikkiaan 97 kappaletta.

 

Epäkohdat olivat pitkälti samoja kuin edellisinäkin vuosina. Lähes kaksi kolmasosaa kaikista havaituista laiminlyönneistä olivat puutteita kuljetusasiakirjoissa, kuljettajien pätevyystodistuksissa ja eläinkuljettajaluvissa. Toiseksi eniten yksittäisiä epäkohtia ilmeni kuljetusvälineen kunnossa ja turvallisuudessa sekä pitkien kuljetusten lisävaatimusten noudattamisessa. Kolmanneksi eniten puutteita havaittiin kuljetuskäytännöissä ja tilavaatimusten noudattamisessa. Eläinten lopetusvälineitä ei ollut saatavilla kahdessa kuljetuksessa.

Hevoskuljetuksissa havaittiin puutteita lainsäädännön noudattamisessa 43 %:ssa tarkastuksista. Epäkohdat eivät kuitenkaan pääsääntöisesti olleet sellaisia, jotka suoraan vaikuttavat kuljetettavien hevosten hyvinvointiin. Havaitut epäkohdat olivat luvan, pätevyystodistuksen tai kuljetusasiakirjojen puuttumisia lukuun ottamatta yhtä kuljetusta, jossa oli irtotavaroita hevosten kuljetustilassa.

Porojen kuljetuksia tarkastettiin 18 kappaletta, joista viidessä todettiin puutteita. Yhdessä oli valaistuksessa puutteita ja muut epäkohdat olivat puuttuvia merkintöjä eläinkuljetuksesta. 

Välityseläinten eli vasikoiden ja porsaiden kuljetuksia tarkastettiin aiempaa enemmän (27 kpl) ja yhdessä kuljetuksessa puuttui kuljettajalta pätevyystodistus ja yhdessä eläinten kuljetuksen aikana tehtävää tarkempaa tarkastusta varten oleva luukku oli jumissa.

Sivu on viimeksi päivitetty 26.5.2021