Vuonna 2007 tehtiin yli 3 500 epäilyyn perustuvaa eläinsuojelutarkastusta, joista noin 40 prosentissa todettiin eläinten hyvinvointisäädösten laiminlyöntejä. Neljässä prosentissa tarkastetuista tuotantoeläintiloista ja 13 prosentissa lemmikkieläinkohteista havaittiin vakavia laiminlyöntejä. Eläinsuojelutarkastusten tulokset eivät merkittävästi poikkea aiempien vuosien tuloksista.

Lääninhallitusten keräämien tilastojen mukaan virkaeläinlääkärit tekivät vuonna 2007 yli 3500 niin sanottua epäilyyn perustuvaa eläinsuojelutarkastusta. Tarkastuksista hieman yli 2 000 kpl kohdistui tuotantoeläimiin ja noin 1 500 kappaletta lemmikkieläimiin. Tarkastetuista tuotantoeläinkohteista 41 prosentille ja lemmikkieläinkohteista 39 prosentille annettiin määräys korjata eläinten olosuhteet määräajassa lain edellyttämälle vähimmäistasolle. Uusintatarkastuksia annettujen määräysten noudattamisen varmistamiseksi tehtiin hieman yli 20 prosentille tarkastetuista kohteista. Vakavia laiminlyöntejä, joissa ryhdyttiin eläinsuojelulain mukaisiin välittömiin toimenpiteisiin, todettiin 4 prosentissa epäilyn perusteella suoritetuista tuotantoeläintarkastuksista ja 13 prosentissa lemmikkieläimiin kohdistetuista tarkastuksista.

Huomioitavaa on, että vaikka suurin osa tarkastuksista tehtiin tuotantoeläimille, vakavien laiminlyöntien kohteena oli useimmiten lemmikkieläin. Yksistään pääkaupunkiseudulla paljastui viime vuonna yli sata vakavaa laiminlyöntiä, joiden kohteena oli koiria, kissoja tai muita lemmikkejä, kuten lintuja, kaneja ja jyrsijöitä.

Vuonna 2007 raportoitiin lisäksi yli 400 kappaletta lääninhallitusten valtuuttamien eläinsuojeluvalvojien suorittamaa tarkastusta. Eläinsuojelutarkastuksia suorittavat myös terveystarkastajat sekä poliisi, mutta vain pieni osa näiden viranomaisten yksinään tekemistä eläinsuojelutarkastuksista raportoidaan lääninhallituksiin.

Tilanteissa, joissa on aihetta epäillä eläintä hoidettavan tai kohdeltavan eläinsuojelulain vastaisesti, tulee ottaa yhteyttä paikallisiin eläinsuojeluviranomaisiin, joilla on oikeus tarkastuksen tekemiseen. Mikäli säädösten laiminlyöntejä havaitaan, annetaan eläimen omistajalle määräys korjata tilanne määräajassa. Tarvittaessa voidaan annettua päätöstä tehostaa uhkasakolla tai teettämisuhalla. Eläinsuojelulain mukaan viranomaiset voivat myös tarkastuskäynnillä ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi, mikäli eläinsuojelulliset syyt niin vaativat.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.10.2018