Epäilyyn perustuvat eläinsuojelutarkastukset 2015

Epäily eläinsuojelusäännösten vastaisesta eläintenpidosta johti yli kuuteen tuhanteen tarkastuskäyntiin vuonna 2015. Tarkastuskäyntien määrä nousi edellisestä vuodesta yli 900 tapauksella. Edellisten vuosien tapaan vajaa puolet tarkastuksista johti viranomaistoimenpiteisiin.

Viranomaistoimenpiteiden osuus on vakio

Vuonna 2015 annettiin noin 31 prosentilla epäilyyn perustuvista tarkastuskäynneistä eläinten omistajalle tai haltijalle joko määräys korjata havaitut puutteet määräajassa, tai kielto jatkaa eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä. Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on saattaa eläinten pito lain edellyttämälle vähimmäistasolle. Lisäksi vakavia laiminlyöntejä, joiden johdosta viranomaiset ryhtyivät kiireellisiin toimenpiteisiin eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi, havaittiin 9 prosentilla tarkastuskäynneistä. Tällaisissa välittömiä toimenpiteitä vaativissa tapauksissa pienet eläimet toimitetaan useimmiten hoidettavaksi muualle, kun taas isommille eläimille tai eläinmäärille järjestetään ensiapuna ruokaa ja vettä sekä hoitaja paikan päälle. Mikäli eläinten hoidon järjestäminen ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista, ne voidaan myös myydä tai lopettaa.

Epäilyyn perustuvien eläinsuojelutarkastusten tulokset ovat yhteneväisiä edellisten vuosien tulosten kanssa. Eläinsuojelulain mukaisia kieltoja tai määräyksiä on annettu viimeisen viiden vuoden aikana 32–38 prosentissa tarkastetuista kohteista. Lisäksi sellaisten tarkastusten, joissa on ryhdytty eläinsuojelulain mukaisiin kiireellisiin toimenpiteisiin eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi, osuus on vakiintunut 6-9 %:iin.

Tarkastusten kohteena useimmiten koirat, naudat tai hevoset

Eläinlajeittain tarkasteltuna lemmikkieläimiin kohdistuvia tarkastuksia (4 200) oli enemmän kuin tuotantoeläintarkastuksia (3 600).  Lemmikkieläinten tarkastuksissa yli puolessa tarkastuksen kohteena olivat koirat, toiseksi suurin tarkastettu eläinryhmä olivat kissat. Myös kanien, matelijoiden, kalojen ja jyrsijöiden pitoa tarkastettiin. Tuotantoeläinlajien osalta tarkastuksen kohteina olivat useimmiten naudat, hevoseläimet ja lampaat. Myös sikoja, vuohia, kanoja ja muuta siipikarjaa tarkastettiin merkittäviä määriä.

Eläinlajeittain raportoitujen tulosten osalta tulee kuitenkin huomioida, että tarkastus raportoituu useampaan kertaan, jos tarkastuskohteena on useita eläinlajeja.  Edellä mainittujen lisäksi reilussa sadassa tapauksessa pitopaikan eläinlajia ei ollut raportoitu. Tähän ryhmään kuuluvat myös harvinaisemmat tarkastuskohteet, kuten esimerkiksi eläintarhat.

Tuotantoeläinten pitäjille annettujen eläinsuojelulain mukaisten kieltojen ja määräysten osuus on laskenut aiemmista vuosista (2015: 38 %). Kiireellisiin toimenpiteisiin joudutaan vain harvoin, vuonna 2015 3 %:ssa tarkastuksista. Lemmikkieläinten pitäjille kieltoja tai määräyksiä on kolmen viimeisen vuoden aikana annettu enää noin joka neljännellä tarkastuksella. Vuonna 2015 välittömiä toimenpiteitä vaativia laiminlyöntejä raportoitiin 11 %:ssa lemmikkieläimiin kohdistuvista tarkastuksista.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.10.2018