Otantaan perustuvat tarkastukset 2007

Vuonna 2007 tarkastettiin yhteensä 727 tuotantotilaa, joista 19 %:llä todettiin eläinten hyvinvointisäädösten laiminlyöntejä. Laiminlyöntejä havaittiin selvästi vähemmän kuin vuonna 2006, jolloin hieman alle 30 % tiloista ei täyttänyt eläinten hyvinvointivaatimuksia. Tarkastustulokset paranivat vasikka-, sika- ja kanatiloilla, mutta turkistarhoilla laiminlyöntien osuus lisääntyi hieman vuoden 2006 tasosta.

Vasikat

Vasikkatiloilla tehtiin 421 tarkastusta, joissa noin 17 %:ssä todettiin eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä. Tulokset paranivat selvästi verrattuna vuoteen 2006, jolloin laiminlyöntejä todettiin 28 %:ssa vasikkatiloista.

Siat

Sikatiloja tarkastettiin 92 kappaletta. Myös sikatiloilla tarkastustulokset kohentuivat. Eläinsuojelusäädösten vastainen menettely väheni edellisen vuoden 35 prosentista 23 prosenttiin.

Munivat kanat

Kanaloita, joissa on yli 350 munivaa kanaa, tarkastettiin yhteensä 89 kappaletta, joista noin 17 %:ssä todettiin eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä. Vuoteen 2006 verrattuna laiminlyöntien määrä väheni viisi prosenttiyksikköä.

Turkiseläimet

Tarkastetuista 125 turkistiloista 29 %:ssa todettiin eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä, mikä on hieman enemmän kuin toissa vuonna.

EU:n jäsenvaltiot valvovat tuotantoeläinten suojelua koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamista tarkastamalla vuosittain edustavan määrän tuotantotiloja. Vuosittain tarkastetaan noin 1,5 % vasikkatiloista, 2 % sikatiloista, 15 % munintakanaloista sekä 10 % turkistarhoista. Näissä tarkastuksissa valvotaan yksityiskohtaisesti onko tilalla noudatettu voimassa olevaa eläinsuojelulainsäädäntöä. Mikäli tarkastuksissa havaitaan laiminlyöntejä, annetaan tuottajalle määräys korjata laiminlyönti ja tarpeen vaatiessa ryhdytään kiireellisiin toimenpiteisiin eläimen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tarkastuksia tekevät kunnaneläinlääkärit lääninhallitusten määräyksestä.

Vasikka- ja sikatiloja on tarkastettu vuodesta 1998 lähtien, kanatiloja ja turkistarhoja vuodesta 2000 lähtien, mutta EU-eläinsuojelutarkastuksia tehdään tulevaisuudessa myös muille tuotantoeläinlajeille.