Nautapalkkio

Nautapalkkiota maksetaan emolehmistä, emolehmähiehoista, sonneista ja häristä koko maassa, ja saaristohiehoista AB-alueen ulkosaaristossa sekä teurashiehoista AB-alueella pois lukien ulkosaaristo.

Nautapalkkiota myönnetään emolehmistä, emolehmähiehoista, saaristohiehoista sekä sonneista ja häristä eläinten kerryttämien tukikelpoisuuspäivien perusteella. Täysi palkkio maksetaan eläimestä, joka on ollut tilalla palkkiokelpoisena täyden kalenterivuoden. Teurashiehon nautapalkkio maksetaan kokonaisuudessaan eläimestä, joka on teurastettu tukivuoden aikana.

Tee ajoissa eläinten rekisteri-ilmoitukset eläinrekistereihin. 

Teurastamo

EU:n rahoittamia teuraspalkkioita (esim. nautapalkkio teurashiehosta) voidaan maksaa vain eläimistä, jotka on teurastettu Ruokavirastolle ilmoittautuneessa laitoksessa. Tarkista, että käyttämäsi teurastamo on listalla.

Lista palkkiojärjestelmään ilmoittautuneista teurastamoista

Hakeminen

Voit hakea nautapalkkiota sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 184 viimeistään viljelijöiden päätukihaussa. Jos olet palauttanut osallistumisilmoituksen jo vuonna 2015 tai sen jälkeen, uutta osallistumisilmoitusta ei tarvitse jättää.

Nautapalkkion hakemisesta, ehdoista ja palkkiotasoista kerrotaan tarkemmin EU:n eläinpalkkioiden hakuohjei​ssa.​

Sivu on viimeksi päivitetty 28.4.2021