Koiran-, kissan- ja fretinpennut (Norja)

Nämä vaatimukset koskevat koiran-, kissan- ja fretinpentujen tuontia vain Norjasta Suomeen.

Tuontivaatimukset pennuille EU-maista.
Tuontivaatimukset pennuille muista ETA-, EFTA- ja Schengen-maista.

Alle 12 viikon ikäisten raivotautia vastaan rokottamattomien koiran-, kissan- ja fretinpentujen tuonti on sallittua Norjasta Suomeen seuraavin ehdoin:

 1. Eläin on tuontihetkellä alle 12 viikon ikäinen.
 2. Eläin on tunnistusmerkitty mikrosirulla.
 3. Omistajalla tai valtuutetulla henkilöllä on oltava mukana allekirjoitettu ilmoitus siitä, että eläin ei ole sen syntymän ja siirron välisenä aikana ollut kosketuksissa raivotaudille alttiisiin lajeihin kuuluvien luonnonvaraisten eläinten kanssa. Ilmoituksen voi allekirjoittaa omistaja tai valtuutettu henkilö. Tätä koskeva lomakemalli löytyy tästä sekä Komission täytäntöönpanoasetuksesta (EU) N:o 577/2013. Jos pennut ovat emonsa kanssa, josta ne ovat vielä riippuvaisia, on emon mukana seuraavasta passista käytävä ilmi, että emolle on annettu ennen pentujen syntymää raivotautirokotus.
 4. Jos koiranpentu tuodaan Ruotsin kautta autolla, vaaditaan lisäksi eläinlääkärin joko Norjassa tai Ruotsissa antama lääkitys ekinokokkoosia eli heisimatoa vastaan 1-5 vrk (24-120h) ennen Suomeen saapumista ja eläinlääkärin merkintä lääkkeenannosta koiranpennun passissa. Koiranpennuilta ei vaadita heisimatolääkitystä, jos eläin tuodaan suoraan Norjasta Suomeen. Kissan- tai fretinpentuja ei tarvitse lääkitä lainkaan.
 5. Eläimen mukana on norjalainen lemmikkieläinpassi.
 6. Eläimen omistajuuden tulee olla siirtynyt uudelle Suomessa asuvalle omistajalle jo Norjassa ennen eläimen lähtöä.
 7. Eläin voi saapua Suomeen vain, jos uusi omistaja käy itse hakemassa eläimen Norjasta tai uusi omistaja valtuuttaa toisen henkilön hakemaan eläimen puolestaan. Valtuutetulla henkilöllä tulee olla mukanaan uudelta omistajalta valtakirja. Eläintä ei voida lähettää yksin lento- tai muunakaan rahtina Suomeen.

Suomeen on myös sallittua siirtää Norjasta 12-16 viikon ikäisiä raivotautia vastaan rokotettuja pentuja ilman että vähintään 21 päivän odotusaika rokottamispäivästä täyttyy. Pennun on oltava rokottamispäivänä vähintään 12 viikon ikäinen.

 1. Eläin on tuontihetkellä 12-16 viikon ikäinen.
 2. Eläin on tunnistusmerkitty mikrosirulla.
 3. Omistajalla tai valtuutetulla henkilöllä on oltava mukana allekirjoitettu ilmoitus siitä, että eläin ei ole sen syntymän ja siirron välisenä aikana ollut kosketuksissa raivotaudille alttiisiin lajeihin kuuluvien luonnonvaraisten eläinten kanssa. Ilmoituksen voi allekirjoittaa omistaja tai valtuutettu henkilö. Tätä koskeva lomakemalli löytyy tästä sekä Komission täytäntöönpanoasetuksesta (EU) N:o 577/2013.
 4. Jos koiranpentu tuodaan Ruotsin kautta autolla, vaaditaan lisäksi eläinlääkärin joko Norjassa tai Ruotsissa antama lääkitys ekinokokkoosia eli heisimatoa vastaan 1-5 vrk (24-120h) ennen Suomeen saapumista ja eläinlääkärin merkintä lääkkeenannosta koiranpennun passissa. Koiranpennuilta ei vaadita heisimatolääkitystä, jos eläin tuodaan suoraan Norjasta Suomeen. Kissan- tai fretinpentuja ei tarvitse lääkitä lainkaan.
 5. Eläimen mukana on norjalainen lemmikkieläinpassi.
 6. Eläimen omistajuuden tulee olla siirtynyt uudelle Suomessa asuvalle omistajalle jo Norjassa ennen eläimen lähtöä.
 7. Eläin voi saapua Suomeen vain, jos uusi omistaja käy itse hakemassa eläimen Norjasta tai uusi omistaja valtuuttaa toisen henkilön hakemaan eläimen puolestaan. Valtuutetulla henkilöllä tulee olla mukanaan uudelta omistajalta valtakirja. Eläintä ei voida lähettää yksin lento- tai muunakaan rahtina Suomeen.

Jos pennun kanssa on tarkoitus matkustaa tuonnin jälkeen Suomesta toiseen maahan, on varmistettava kohdemaan vaatimukset.

Sivu on viimeksi päivitetty 28.8.2020