Yksityinen tuonti eli tuliaistuonti

Kaikkien lihatuotteiden yksityinen tuonti on kiellettyä.

Yksityishenkilöiden on kiellettyä tuoda eläinperäisiä elintarvikkeita Euroopan Unionin ulkopuolelta vaarallisten eläintautien leviämisriskin vuoksi.

Eläinperäisiä elintarvikkeita ovat mm. liha- ja maitotuotteet sekä eläinperäiset lemmikkien rehut. Eläinperäisten elintarvikkeiden tuonti saattaa aiheuttaa riskin eläintautien leviämisestä eläviin eläimiin. Tällaisia helposti leviäviä eläintauteja ovat mm. afrikkalainen sikarutto ja suu- ja sorkkatauti. Matkustajilla on tärkeä rooli eläintautien pitämiseksi poissa EU:n alueelta. Määräykset koskevat matkustajan mukanaan tuomia sekä postitse lähetettyjä ja tilattuja eriä. Myös metsästäjien metsästysretkeltä tuomat lihat ovat yksityistä tuontia.

Yksityinen tuonti on kielletty komission asetuksella 206/2009. Kaikessa elintarviketuonnissa on aina noudatettava määräyksiä. Määräykset on annettu eläintautien leviämisen estämisen vuoksi ja koskevat sekä yksityistä että kaupallista tuontia. Euroopan Komission voi asettaa myös ns. suojapäätöksiä, jotka rajoittavat tuontia maa- tai aluekohtaisesti. Suojapäätökset annetaan kyseisessä maassa tai alueella olevien taudinpurkausten vuoksi.

Afrikkalainen sikarutto

Suomen lähialueilla on esiintynyt ja esiintyy afrikkalaista sikaruttoa. Afrikkalainen sikarutto leviää raakojen ja riittämättömästi kuumennettujen lihatuotteiden välityksellä. Tauti ei tartu ihmisiin, mutta sikoihin tarttuessaan tauti on tappava ja voi aiheuttaa mm. Suomen sianlihateollisuudelle ja viennille mittavat tappiot.

Suu-ja sorkkatauti

Suu- ja sorkkatauti voi levitä EU:n alueelle matkustajien mukanaan kuljettamien liha-, ja maitotuotteiden mukana. Matkustajien tuleekin huomioida, että kyseisiä tuliaisia ei saa tuoda matkustajan mukana EU:n alueelle. Suu-ja sorkkatautia esiintyy poikkeuksellisen paljon Kiinassa ja Etelä-Koreassa.

Maitotuotteiden yksityinen tuonti on pääsääntöisesti kiellettyä. Muutamia poikkeuksia on ja ne löytyvät linkistä ”poikkeukset yksityisessä tuonnissa”

Kiitos, kun autat meitä eläintautien torjunnassa!

Kiitos, että et tuo eläinperäisiä tuotteita Euroopan Unioniin!