Lannoitevalmisteiden tuonti EU:n ulkopuolelta

Rekisteröityminen

Lannoitteiden ja muiden lannoitevalmisteiden tuonti on lannoitevalmistelain alaista toimintaa ja edellyttää ilmoittautumista Ruokaviraston ylläpitämään valvontarekisteriin. Ilmoitus tehdään Ruokaviraston lomakkeella ja siihen on liitettävä kuvaus toiminnasta, tuotetiedot ja omavalvontasuunnitelma.

Omavalvonta

Lannoitevalmistealan toimijalla on oltava omavalvontajärjestelmä, jolla toimija pyrkii varmistamaan, että lannoitevalmiste, pakkaus ja tuotteesta annettavat tiedot täyttävät niille lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Toimija, jolla on pelkästään tuontia, voi hyödyntää omavalvonnassa esimerkiksi valmistavan laitoksen laatu- ja omavalvontajärjestelmiä. Toimijoiden omavalvonta huomioidaan valvonnan riskiperusteisessa valvontasuunnitelmassa.

Kirjanpito ja vuosi-ilmoitus

Toimijan on pidettävä tiedostoa tuotteiden jäljitettävyyden varmistamiseksi. Tiedostoon on merkittävä lannoitevalmisteiden ja niiden raaka-aineiden maahantuontimäärät. 

Toimijan on kerran vuodessa ilmoitettava Ruokavirastolle sen tarvitsemat tiedot tuoduista lannoitevalmisteista. Tämä niin sanottu vuosi-ilmoitus toimitetaan Ruokavirastoon kalenterivuotta seuraavan vuoden tammikuussa mielellään sähköpostitse. Vuosi-ilmoituslomakkeet ovat saatavissa Ruokaviraston internetsivuilta vuoden vaihteessa. 

Ennakkoilmoitus tuonnista

Maahantuotavasta lannoitevalmisteesta tai sen raaka-aineesta on tehtävä Ruokavirastolle maahantuonnin ennakkoilmoitus viimeistään kolme arkipäivää ennen tavaran saapumista maahantuontipaikkaan. Ennakkoilmoitusvelvollisuus koskee myös tuontia omaan käyttöön.

Ennakkoilmoituksen liitteenä on toimitettava virallinen todistus tuotteen kadmiumpitoisuudesta ja eläimistä saatavien sivutuotteiden osalta lisäksi terveystodistus tai todistus käsittelystä hyväksytyssä laitoksessa.

Epäorgaanisten lannoitteiden osalta kadmiumtodistus vaaditaan ainoastaan fosforia yli 2,2 prosenttia sisältävistä lannoitteista. Ilmoitukseen on liitettävä myös tuoteseloste.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 2.9.2020