Kasvituotteiden ja puutavaran vienti

Elävien kasvien ja kasviperäisten tuotteiden viennissä noudatetaan vastaanottajamaiden kasvinterveysvaatimuksia. Vaatimusten tarkoituksena on estää kasvitautien ja tuholaisten leviämistä tuotteiden mukana. Vaatimukset vaihtelevat maittain ja tuotteittain. Jokaisella maalla on lista kasvintuhoojista, joita ei saa olla maahan vietävissä tuotteissa (karanteenituhoojat). Maat ovat asettaneet tuotteille myös tuontikieltoja, jolloin tuotetta ei ole mahdollista viedä lainkaan.

Kasvinterveysvaatimusten täyttyminen osoitetaan alkuperämaan tai lähettäjämaan viranomaisen myöntämällä kasvinterveystodistuksella (Phytosanitary Certificate). Se myönnetään tarkastuksen perusteella vientilähetykselle, kun se täyttää vastaanottajamaan vaatimukset. Suomessa kasvinterveystodistuksia myöntää Ruokavirasto. Kasvinterveystodistus on aina lähetyskohtainen ja maksullinen.

Huomioi Brexit viennissä Yhdistyneen kuningaskunnan alueelle 1.1.2021 alkaen.

Toimi näin sujuvan viennin varmistamiseksi

 1. Selvitä vastaanottajamaan vaatimukset hyvissä ajoin ennen vientiä.

  1. Vaatimuksena voi esimerkiksi olla, että tuotantopaikka on tarkastettu jo edellisellä kasvukaudella.
 2. Toimita Ruokavirastoon (kasvienvienti@ruokavirasto.fi)

  1. Lista vastaanottajamaan karanteenituhoojista, viljan osalta myös kielletyistä rikoista (quarantine pests and weeds)
  2. Tieto muista vastaanottajamaan kasvinterveydellisistä vaatimuksista (todistukselle vaadittavat lisälausekkeet, additional declarations)
 3. Tee vienti-ilmoitus kasvinterveystodistuspalvelussa tai lomakkeella (kasvienvienti@ruokavirasto.fi) viimeistään kaksi viikkoa ennen vientiä.

Selvitä seuraavat tiedot vienti-ilmoituksen täyttämistä varten:

 1. Lähettäjän nimi
 2. Vastaanottaja täydellinen nimi ja osoite
 3. Vastaanottajamaa
 4. Alkuperämaa
 5. Valmistajan nimi sekä osoite
 6. Lähetystapa (laiva, lento, auto tms.)
 7. Maahantulopaikka
 8. Suunniteltu lähetysaika ja -paikka
 9. Tuotteen tiedot (kasvilajin tieteellinen nimi, kasvilajike)
 10. Tavaran tarkka määrä (paino, kappalemäärä, laatikoiden määrä tms.)
 11. Laskutusosoite
 12. Huolintaliike yhteystietoineen, jos sellainen on käytössä

Rekisteröidy Ruokaviraston kasvinterveysrekisteriin

Yritykset, jotka vievät kasvinterveystodistusta vaativia tuotteita EU:n ulkopuolisiin maihin, rekisteröityvät Ruokaviraston kasvinterveysrekisteriin.

Kasvinterveystodistus vaaditaan yleensä seuraavilta tuotteilta

 • Taimet ja kasvien lisäysmateriaali
 • Leikkokukat
 • Ruukku-, ryhmä- ja viherkasvit
 • Kylvösiemenet
 • Tuoreet hedelmät, marjat ja vihannekset
 • Peruna
 • Puutavara
 • Vilja
 • Maa-aines ja kasvualustat
 • Venäjälle vietäessä myös esim: osa elintarvikkeista ja rehuista, pahvituotteet ja mallas.

Vientilähetykseltä voidaan vaatia myös muita todistuksia

Vientitarkastus tehdään ennen kasvinterveystodistuksen myöntämistä

Jotta Ruokavirasto voi myöntää kasvinterveystodistuksen, tarkastetaan tuotteita tuotantopaikoilla tehtävillä vientivalmiustarkastuksilla tai vietävälle erälle tehtävillä eräkohtaisilla tarkastuksilla. Myös vientitarkastukset ovat maksullisia.

Tarkastuksessa selvitetään, täyttääkö vietäväksi aiottu tuote vastaanottajamaan vaatimukset. Tarvittaessa erästä otetaan näyte, josta tutkitaan esiintyykö siinä vastaanottajamaan karanteenituhoojiksi määrittelemiä kasvintuhoojia tai rikkakasveja. Vaatimukset täyttävälle vientierälle myönnetään kasvinterveystodistus. Jos tuote ei täytä vaatimuksia, ei todistusta voida myöntää.

Tarkastusta ei yleensä tarvitse tilata erikseen, vaan se tehdään tarvittaessa vienti-ilmoituksen perusteella. Jotta tarkastus voidaan tehdä hyvissä ajoin ennen vientiä, ilmoita kuitenkin sähköpostitse (kasvienvienti@ruokavirasto.fi) seuraavista tuotteista jo ennen vienti-ilmoituksen tekemistä: taimitarhakasvit, vilja, maatalous- tai metsäkoneet, kahvi sekä muut tuotteet jos niiden alkuperämaa on muu kuin Suomi.

Taimiaineiston ja perunan vienti Venäjälle

Perunan ja taimiaineiston vienti EU-maista Venäjälle on ollut kielletty 1.7.2013 lähtien. Kiellon syyksi Venäjä on ilmoittanut löytäneensä runsaasti tuontilähetyksiä, joissa on ollut Venäjän lainsäädännössä mainittuja kasvintuhoojia. Kielto ei kuitenkaan koske kasvihuoneissa kasvatettuja ruukkutaimia. Mikäli vietävät taimet ovat peräisin toisesta EU:n jäsenvaltiosta, tulee taimien mukana olla EU:n sisäinen dokumentti (Intra-EU Phytosanitary Communication Document, IPCD), josta ilmenee vietävän erän alkuperä. Vastaavasti kun toiseen EU-valtioon kuljetetaan ruukkutaimia, jotka on tarkoitus viedä edelleen Venäjälle, tulee ennen erän kuljetusta ottaa yhteyttä Ruokaviraston kasvinterveysyksikköön IPCD-dokumentin saamiseksi.

Yhteydenotot

Sivu on viimeksi päivitetty 20.11.2020