Kasvituotteiden ja puutavaran vienti

Elävien kasvien ja kasviperäisten tuotteiden  viennille EU:n ulkopuolisiin maihin on asetettu rajoituksia, jotta kasvitaudit ja tuholaiset eivät leviäisi tuotteiden mukana. Rajoitukset vaihtelevat maittain ja tuotteittain. Jokaisella maalla on lista kasvintuhoojista, joita ei saa olla maahan vietävissä tuotteissa (karanteenituhoojat). Maat ovat asettaneet tuotteille myös tuontikieltoja, jolloin tuotetta ei ole mahdollista viedä lainkaan.

Viejän tulee pyytää vientilähetyksen vastaanottajaa selvittämään oman maansa vaatimukset vietävälle tuotteelle hyvissä ajoin ennen viennin ajankohtaa. Viennin edellytyksenä voi olla esimerkiksi tuotantopaikan tarkastus kasvukaudella (esim. taimitarhakasvit).

Huomioi Brexit viennissä Yhdistyneen kuningaskunnan alueelle 1.1.2021 alkaen.

Mikä on kasvinterveystodistus ja milloin se on tarpeen vientiä varten?

Kasvinterveyttä koskevien vaatimuksien täyttyminen osoitetaan alkuperämaan tai lähettäjämaan viranomaisen myöntämällä kasvinterveystodistuksella (Phytosanitary Certificate). Se myönnetään tarkastuksen perusteella vientilähetykselle, kun se täyttää vastaanottajamaan kasvinterveysvaatimukset. Suomessa kasvinterveystodistuksen myöntää Ruokavirasto.

Kasvinterveystodistus vaaditaan yleensä seuraavilta tuotteilta:

 • Taimet ja kasvien lisäysmateriaali
 • Leikkokukat
 • Ruukku-, ryhmä- ja viherkasvit
 • Kylvösiemenet
 • Tuoreet hedelmät, marjat ja vihannekset
 • Peruna
 • Puutavara
 • Vilja
 • Maa-aines ja kasvualustat
 • Venäjälle vietäessä myös esim: osa elintarvikkeista ja rehuista, pahvituotteet ja mallas.

Mitä muita todistuksia vientilähetykseltä voidaan vaatia?

Miten kasvinterveystodistusta haetaan?

Kaikkien kasvinterveystodistusta vaativia tuotteita vievien tulee rekisteröityä Ruokaviraston kasvinsuojelurekisteriin. Katso ohje ja lomake rekisteröitymiseen.

Kasvinterveystodistusta haetaan tekemällä vienti-ilmoitus Ruokavirastoon. Ilmoitus tulee tehdä vähintään 14 päivää ennen vientiä. Vienti-ilmoitus tehdään joko sähköisesti Ruokaviraston verkkopalvelussa (kasvinterveystodistuspalvelu), tai lähettämällä ilmoitus lomakkeella. Kasvinterveystodistus on aina lähetyskohtainen ja maksullinen.

Ennen vienti-ilmoituksen tekemistä tulee olla selvitettynä:

 • Onko sallittua viedä kyseistä tuotetta maahan
 • Mitkä ovat vastaanottajamaan kasvinterveysvaatimukset kyseiselle tuotteelle
 • Seuraavat tiedot vienti-ilmoituksen täyttämistä varten 
  • lähettäjän nimi ja täydellinen osoite
  • vastaanottajan nimi ja osoite
  • vastanottajamaa
  • tuotteen alkuperämaa ja valmistajan nimi sekä osoite
  • lähetystapa (laiva, lento, auto ym.)
  • maahantulopaikka
  • suunniteltu lähetysaika ja –paikka
  • tuotteen tiedot (kasvilaji ja lajikkeet tieteellisellä nimellä) ja tarkka määrä (laatikkoa, nippua, kpl yms.)
  • laskutusosoite
  • huolintaliike yhteystietoineen, jos sellainen on käytössä (ei pakollinen tieto)

Tee vienti-ilmoitus

Vientitarkastukset

Jotta Ruokavirasto voi myöntää kasvinterveystodistuksen, tarkastetaan tuotteita tuotantopaikoilla tehtävillä vientivalmiustarkastuksilla tai vietävälle erälle tehtävillä eräkohtaisilla tarkastuksilla. Myös vientitarkastukset ovat maksullisia.

Tarkastuksessa selvitetään, täyttääkö vietäväksi aiottu tuote vastaanottajamaan vaatimukset. Tarvittaessa erästä otetaan näyte, josta tutkitaan esiintyykö siinä vastaanottajamaan karanteenituhoojiksi määrittelemiä kasvintuhoojia tai rikkakasveja. Vaatimukset täyttävälle vientierälle myönnetään kasvinterveystodistus. Jos tuote ei täytä vaatimuksia, ei todistusta voida myöntää.

Tarkastusta ei yleensä tarvitse tilata erikseen, vaan se tehdään tarvittaessa vienti-ilmoituksen perusteella. Jotta tarkastus voidaan tehdä hyvissä ajoin ennen vientiä, ilmoita kuitenkin sähköpostitse (kasvienvienti@ruokavirasto.fi) seuraavista tuotteista jo ennen vienti-ilmoituksen tekemistä: taimitarhakasvit, vilja, maatalous- tai metsäkoneet, kahvi sekä muut tuotteet jos niiden alkuperämaa on muu kuin Suomi.

Kun kasvinterveystodistus on saatu, on erä valmis vietäväksi. Kohdemaassa kasvinterveysviranomainen tarkastaa kasvinterveystodistuksen ja usein myös erän ennen kuin sen voi tuoda maahan. Tarkastukseen voi sisältyä myös näytteenotto ja -analysointi.

Taimiaineiston ja perunan vienti Venäjälle

Perunan ja taimiaineiston vienti EU-maista Venäjälle on ollut kielletty 1.7.2013 lähtien. Kiellon syyksi Venäjä on ilmoittanut löytäneensä runsaasti tuontilähetyksiä, joissa on ollut Venäjän lainsäädännössä mainittuja kasvintuhoojia. Kielto ei kuitenkaan koske kasvihuoneissa kasvatettuja ruukkutaimia. Mikäli vietävät taimet ovat peräisin toisesta EU:n jäsenvaltiosta, tulee taimien mukana olla EU:n sisäinen dokumentti (Intra-EU Phytosanitary Communication Document, IPCD), josta ilmenee vietävän erän alkuperä. Vastaavasti kun toiseen EU-valtioon kuljetetaan ruukkutaimia, jotka on tarkoitus viedä edelleen Venäjälle, tulee ennen erän kuljetusta ottaa yhteyttä Ruokaviraston kasvinterveysyksikköön IPCD-dokumentin saamiseksi.

Yhteydenotot

Sivu on viimeksi päivitetty 19.8.2020