Vientijaoston palvelut viejälle

Vientineuvonta

  • neuvoja viennin viranomaisvaatimuksista yrittäjille ja valvojille
  • voit myös kertoa toiveita vientineuvonnan ja muiden palvelujemme suhteen tai antaa muuta palautetta toiminnastamme
  • yhteydenotot: vienti@ruokavirasto.fi

Olemme koonneet toimijan avuksi Kontti-sivuston, josta voit hakea maa- tai tuotekohtaista tietoa vientimahdollisuuksista. Julkaisemme myös Ruokaketjun uutiskirjettä, jossa kerromme elintarviketurvallisuudesta, viennistä ja ruokaketjun hankkeista.

Markkinoillepääsy

Vaatimukset viennin aloittamiseksi vaihtelevat tuotteen ja kohdemaan mukaan. Erityisesti eläinperäisten tuotteiden pääsy uusille markkinoille saattaa edellyttää vientiselvitysten ja -todistusten laatimista kohdemaalle viranomaisen toimesta. Mikäli kaikki viennin vaatimukset täyttyvät, vienti voi alkaa.

Edistämme ensisijaisesti sellaisten tuotteiden markkinoillepääsyä, joilla on kansantaloudellisesti suurin merkitys. Työmme priorisointiin vaikuttaa:

  • viennin odotettavissa oleva arvo
  • viennin toteutumisen todennäköisyys
  • hankkeesta hyötyvien toimijoiden määrä
  • prosessin nopeus ja ennustettavuus
  • toimijan mahdollisuus osallistua viennin edistämiseen.

Ensisijaiset markkinoillepääsyhankkeet ovat maksuttomia. Muissa kuin ensisijaisissa markkinoillepääsyissä laskutetaan erikseen Ruokaviraston hinnaston mukaan (palvelut vientiyrityksille löytyvät hinnaston kohdasta "Muut suoritteet").

Vientivalvonta

Jotkin kohdemaat vaativat erityistä lisävalvontaa eli vientivalvontajärjestelmän toteuttamista. Eri kohdemaiden vientivalvontajärjestelmät ovat erilaisia.

Ruokavirasto ylläpitää Kiinan, USA:n ja Euraasian talousliiton (Armenia, Kazakstan, Kirgisia, Valko-Venäjä, Venäjä) vientivalvontajärjestelmiä. Tiettyjä tuotteita näihin maihin vievien tulee kuulua vientivalvontajärjestelmään. Pääosin vaatimus koskee eläinperäisiä elintarvikkeita.

Ruokavirasto tekee vientivalvontajärjestelmiin kuuluviin laitoksiin säännöllisiä tarkastuskäyntejä. Ruokavirasto voi edellyttää vientilaitokselta korjaavia toimenpiteitä, jos laitos ei täytä vientivaatimuksia. Mikäli jo vievä laitos ei ole vientikelpoinen, Ruokavirasto voi harkita laitoksen viennin keskeyttämistä.

Joskus kohdemaan viranomaiset tulevat tarkastamaan vientilaitoksia. Ruokavirasto toimii tarkastusten isäntänä. Tarkastuksen jälkeen kohdemaa saattaa edellyttää yritykseltä korjaavia toimenpiteitä. Ruokavirasto tarkastaa, että korjaukset on tehty. Sen jälkeen kohdemaassa arvioidaan, voiko vienti jatkua.

Vientivalvonta ja siihen liittyvät palvelut ovat lähtökohtaisesti maksullisia. Tarkastuksista laskutetaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 161/2021 mukaan. Vientilaitosten tarkastamisesta laskutetaan 143,00 euroa tunnilta ja tarkastusmateriaalin käsittelystä sekä etätarkastuksista 88,00 euroa tunnilta.  Ensisijaisiin markkinoillepääsyhankkeisiin liittyvät tarkastukset ovat maksuttomia.

Lisätietoja saat osoitteesta vienti@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 10.3.2021