Kasvisten, marjojen ja sienten ulkomyynti

Suojaa myyntipiste sateelta ja linnuilta

Pöly, kosteus ja lämpö sekä haittaeläimet voivat vaikuttaa kasvisten, marjojen ja sienten laatuun ja turvallisuuteen. Tästä syystä myyntipiste täytyy suojata katoksella, jonka alle kaikki myymäsi elintarvikkeet mahtuvat. Pohja tulee suojata tarvittaessa, etenkin jos maapohja on hiekkaa. Kaikki kasvikset, marjat ja sienet sekä niiden säilytyslaatikot ja pakkausmateriaalit on hyvä säilyttää esimerkiksi hyllyillä tai lavoilla. Varmista, etteivät linnut pääse syömään kasviksia, marjoja ja sieniä tai ulostamaan niiden päälle. Kaikki myyntiä odottavat elintarvikkeet kannattaa peittää tai säilyttää varastossa tai kuljetusautossa.

Varmista mihin jätteet voi toimittaa

Jätteet houkuttelevat nopeasti lintuja ja hyönteisiä myyntipisteeseen ja sen ympäristöön. Varaa jätteitä varten riittävä määrä kannellisia jäteastioita. Jäteasiat on tyhjennettä­vä riittävän usein, tarvittaessa useita kertoja päivässä. Myös jäteveden asianmukaisesta hävittämisestä on huolehdittava.

Omavalvonta ja ohjeistus työntekijöille

Laadi toiminnalle omavalvontasuunnitelma. Kaikki työntekijät, myös tilapäiset, täytyy perehdyttää omavalvontaan ja hygieenisiin toimintatapoihin. Omavalvontasuunnitelma on hyvä pitää myyntipisteessä, jotta toimintaohjeet voidaan tarvittaessa tarkastaa.

Poista myynnistä huonokuntoiset tuotteet kuten homeiset marjat ja matoiset sienet. Muista tarkastaa myös alimpien rasiaan pakattujen tuotteiden myyntikelpoisuus.

Pidä kädet ja myyntikalusteet puhtaina

Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, niin käsien puhdistusta varten täytyy löytyä vähintään kertakäyttöisiä kosteita puhdistusliinoja tai käsidesinfiointiainetta. Myös mitat, myyntipöydät ja suojat on puhdistettava säännöllisesti. Myyntipisteeseen on hyvä varata puhdistusvälineitä tähän tarkoitukseen.

Tarvittaessa on hankittava huoltotilat laitteiden puhdistukseen ja varastointiin. Jos kasviksia, marjoja ja sieniä varastoidaan myyntipäivän jälkeen, täytyy varastotilojen olla elintarvikkeiden säilytykseen sopivia. Yksinkertaisinta on hankkia vain yhden päivän tarve myyntiä varten.

Marjojen myynnissä kiinnitä erityistä huomiota käsihygieniaan!

Koska marjoja syödään sellaisenaan ja pesemättä, on tärkeää, että marjoja käsitellään vain puhtailla välineillä tai puhtailla käsillä. Myyntipaikkaa valitessasi varmista, mistä saat puhdasta vettä käsienpesuun ja siivoukseen.

  • Jos marjoihin kosketaan paljain käsin, suositellaan käsienpesuun juoksevaa vettä ja nestesaippuaa (esimerkiksi hanallinen vesikanisteri).
  • Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, niin käsien puhdistusta varten täytyy löytyä vähintään kertakäyttöisiä kosteita puhdistusliinoja tai käsidesinfiointiainetta. Tällöin marjoja täytyy kuitenkin käsitellä vain puhtailla välineillä.

Muista ilmoittaa ja tiedottaa myynnistä

Kun aloitat ensimmäistä kertaa säännöllisen kasvisten, marjojen ja sienten myynnin, ilmoita siitä oman kunnan elintarvikevalvojalle viimeistään 4 viikkoa ennen myynnin aloittamista.

Marjanmyynti- tai torimyyntiteltat katsotaan liikkuviksi elintarvikehuoneistoiksi, joten samalla ilmoituksella voit myydä tuotteitasi myös toisessa paikassa, kunhan muistat tiedottaa tästä paikallista elintarvikevalvojaa. Tee tiedotus 4 arkipäivää ennen myyntiä.

Marjojen ja sienten myynti alkutuotantona

Marjojen ja sienten kasvattaminen ja luonnonvaraisten marjojen ja sienten keräily on alkutuotantoa. Itse kasvatettujen tai kerättyjen marjojen myynnistä ei tarvitse ilmoittaa kunnan elintarvikevalvojalle eikä omavalvontasuunnitelmaa tarvita. Sama koskee myös luonnonsienien keräämisestä ja myyntiä puhdistettuna, mutta muuten käsittelemättömänä.

Alkutuottajan ei tarvitse myöskään tiedottaa myymään saapumisesta. Alkutuottajan, joka itse tai jonka perheenjäsen myy kasvattamiaan tai itse keräämiään marjoja ja sieniä, ei tarvitse ilmoittaa marjan alkuperämaata tai laatuluokkaa.

Kaikkien tuotteiden osalta kaupalliset asiakirjat pitää pystyä yhdistämään myyntierään. Esimerkiksi viljeltyjen marjojen osalta asiakirjat ja pakkaukset yhdistetään erätunnuksella. Luonnonmarjat ja sienet voidaan yhdistää esimerkiksi poimijalistan avulla.

Ohjeen voit tulostaa täältä

Sivu on viimeksi päivitetty 9.9.2022