Ikääntyneiden ruokasuositus käytäntöön

Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuositus käytäntöön hankkeessa lisäämme ikääntyneiden parissa toimivien, ikääntyneiden itsensä ja heidän omaistensa tietämystä hyvästä ravitsemuksesta. Järjestämme alueellista koulutusta ja laadimme verkkokoulutuskokonaisuuden ikääntyneiden parissa työskenteleville ammattilaisille ja muille toimijoille sekä luomme yhteisen portaalin luotettavalle tiedolle ikääntyneen ravitsemuksesta. Lisäksi järjestämme yhteistyössä eläkeläisjärjestöjen ja paikallisten vanhusneuvostojen kanssa ikääntyneille itselleen kohdennetun kampanjan hyvästä ravitsemuksesta. Toiminnan perustana on Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen vuonna 2020 julkaisema Vireyttä seniorivuosiin — ikääntyneiden ruokasuositus sekä  kansallinen ikäohjelma.

Toiminnan päämääränä on, että ikääntyneiden parissa työskentelevät ammattihenkilöt, muut toimijat ja ikääntyneille ravitsemuksesta viestivät julkiset ja järjestö- ja yhteisötoimijat  

1) Tuntevat ikääntyneiden ruokasuositukset.

2) Osaavat käyttää niitä työssään. 

3) Löytävät luotettavaa, ajantasaista tietoa ja ohjeita ikääntyneiden ruokapalveluista ja ravitsemushoidosta.

4) Viestivät ikääntyneiden hyvästä ravitsemuksesta ja sen merkityksestä eri medioissa.

5) Ikääntyneet ja heidän omaisensa tulevat tietoisiksi hyvästä ravitsemuksesta ja sen käytännön toteuttamisesta ja tietävät mistä saavat tarvittaessa apua ja ravitsemusohjausta.

Ikääntyneiden ruokasuositus käytäntöön hankkeen toteuttaa Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Hanke alkoi 1.11.2021 ja jatkuu vuoden 2023 loppuun. Hanke kuuluu Marinin hallitusohjelmaan kirjattuun kansalliseen ikäohjelmaan. Lue lisää hankkeen toteuttamisesta

 

Julkaisuja

VRN, 2021. Ravitsemusopas ikääntyneille (pdf 4,3 Mt)
Lehtisessä nostetaan esille keskeisiä asioita vuonna 2020 julkaistusta uudesta ikääntyneiden ruokasuosituksesta. Lehtinen on tarkoitettu kotona asuville ikääntyneille terveellisen syömisen tueksi. Myös omaiset saavat siitä tietoa ja vinkkejä, joilla voi edistää ja parantaa iäkkään läheisen syömistä ja ravitsemusta.

Ikääntyneen ravitsemusopasta voi tilata maksutta jakeluun ikäihmisille. Se on tarkoitettu yli 65-vuotiaille kotona asuville ikääntyneille esitteeksi hyvästä ravitsemuksesta. Opasta voi tilata max 150 kpl lähettämällä tilauspyyntö osoitteeseen tilaukset(at)ruokavirasto.fi

Tätä suuremmista tilausmääristä tulee sopia erikseen satu.jyvakorpi(at)ruokavirasto.fi

Guide på svenska 
Näringsguide för äldre personer (pdf, 4,3 Mt)

Osallistumme aktiivisesti ammattilaistapahtumiin:

Elintarvikepäivät 17.5.2022

Kuntamarkkinat 13-14.9.2022

Lue blogi

Kuntamarkkinainfo

EUGMS 27-29.9.2022

Terveydenhoitajapäivät 7.10.2022

RTY päivät 8-9.11.2022

Helsingin kaupungin muistiseminaari 29.11.2022

Gerontologia 2023 ‐kongressi 8-10.2.2022

 

Alueellisten koulutusten aineisto

Alueellisten koulutusten diat ja tekstitetyt videot tulevat tälle sivulle koulutusten ja editoinnin jälkeen. 

Lohja (Länsi-Uudenmaan kunnat) 17.3.2022 Webinaari 

Esitysten diat:

Ikääntyneen vajaaravitsemuksen tunnistaminen_MP

Ikääntyneen hyvä ruoka ja ravitsemus_SJ

Ikääntyneiden ravitsemuksen erityispiirteet_SJ

Ravitsemustilan arviointi ja ravitsemushoito_KS

Suun terveys_EL

Ruokailutilanne_EH

VRN terveiset_AL

Kysymykset ja vastaukset

 

KEUSOTE 22.3.2022 Webinaari 

Esitysten diat: 

MNA kotihoidossa ja palveluasumisessa Keusotessa_AK

Ikääntyneen hyvä ruoka ja ravitsemus_SJ

Ikääntyneen ravitsemuksen erityispiirteet_SJ

Ravitsemustilan arviointi ja ravitsemushoito_KT

Suun terveys_VH

Ruokailutilanne_EH

Hoitotyön puheenvuoro_KV

VRN terveiset_AL

 

Etelä-Savon hyvinvointialue webinaari 4.5.2022

Esitysten diat:

Ikäruoka 2.0_RT

Ikääntyneen hyvä ruoka ja ravitsemus_SJ

Ikääntyneen ravitsemuksen erityispiirteet_SJ

Ikääntyneen ravitsemushoito_HP

Suun terveys_KL

Hoitotyön puheenvuoro_MLK

Hoitotyön puheenvuoro_HO

VRN terveiset_AL

 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 

Esitysten diat:

Ikääntyneen ravitsemusterveyden edistäminen_PH

Hyvä ruoka ja ravitsemus_SJ

Ruokailutilanne_EH

Ikääntyneen erityispiirteet_SJ

Ravitsemushoito_TS

Pitkäaikaishoidon ruokapalvelut Oulun kaupungissa_MT & RKP

VRN terveiset_AL

 

Kymsote 18.5.2022 webinaari

Alkupuheenvuoro_SK

Ikääntyneen hyvä ruoka ja ravitsemus_SJ

Ikääntyneen hyvä ruoka esitys

Ikääntyneiden ravitsemuksen erityispiirteet_SJ

Ikääntyneen ravitsemuksen erityispiirteet esitys

Ravitsemustilan arviointia ja ravitsemushoito_EN & JS

Suun terveys_TT

Ruokailutilanne_EH

Hoitotyön puheenvuoro_PH

VRN terveiset_AL

 

 

Pohjois-Savo 24.8

Esitysten diat:

Vireyttä seniorivuosiin - ikääntyneiden ruokasuositukset käytäntöön koulutus – Pohjois-Savossa_RK

Ikääntyneen hyvä ruoka ja ravitsemus_SJ

Ikääntyneiden ravitsemuksen erityispiirteet_SJ

Ravitsemustilan arviointi, ravitsemushoito ja sen toteutus_AT_TK_LR

Käytännöt ikääntyneiden suun terveydenhuollossa ja ravitsemushoidossa Siilinjärvellä ja suunnitelmia hyvinvointialueelle_AMT_KH_SK

Case Mäntykampus_AT_RT

VRN terveiset_AL

 

Pori 7.9.2022  

Esitysten diat:

Ikääntyneen hyvä ruoka ja ravitsemus_SJ

Ikääntyneiden erityispiirteet_SJ

Suun terveyden vaikutus ravitsemustilaan_MK

Ravitsemustilan arviointi, ravitsemushoito ja sen toteuttaminen_KS

Ateriavalmistaja – tärkeä linkki asiakkaan ravitsemuksessa_TS

Miten edistää kotona asuvien ikäihmisten ravitsemusta_SK

Case: Muualla hyvä, kotona paras - Noormarkun kotiinkuntoutusosasto auttaa ikäihmistä_KR 

Case: Hyvä ruokavalio ikäihmisen arjessa_PT

Ruokailutilanne_EH

VRN terveiset_AL

 

Lapin shp 13.9.2022 

Esitysten diat:

MNA:n käytön aloitus Rovaniemen kuntoutussairaalassa_JA

Ikääntyneen hyvä ruoka ja ravitsemus_SJ

Ikääntyneiden erityispiirteet_SJ

Ravitsemustilan arviointi, ravitsemushoito ja sen toteuttaminen_KT

Suun terveys_HI 

Nielemisvaikeudet_TR

Ruokailutilanne_EH

Laadukkaita ruokapalveluita ikääntyneille -kohti hyvinvointialuetta_IM

VRN terveiset_AL

 

Pirkanmaan shp 21.9.2022

Esitysten diat:

Tulevaisuuden sotekeskus hankkeet PirSOTE ja PirKOTI sekä kestävän kasvun hanke HOPPU_EH

Muistisairauksien ehkäisy ja ravitsemus - Finger tutkimuksen tulokset käytännön työhön_JL

Ikääntyneen hyvä ruoka ja ravitsemus_SJ

Ikääntyneiden erityispiirteet_SJ

Geriatrisen arvioinnin käyttö ikääntyneiden potilaiden hoidossa_HK

Omatoiminen kotona asuva ikääntynyt_AL ja HM

Ikääntynyt kotihoidossa ja asumispalveluissa_HH ja JT

Ikääntynyt sairaalassa tai kuntoutusyksikössä_Kansallinen & hoitotyön näkökulma_TK

Vajaaravitsemuksen riskin seulonta NRS-2002 siirtyy digiaikaan_NT

VRN terveiset_AL

 

Keski-Suomen shp 6.10.2022

Esitysten diat:

Hyvinvointia ruokailusta_A-LH

Ikääntyneen hyvä ruoka ja ravitsemus_SJ

Ikääntyneiden erityispiirteet_SJ

Ravitsemustilan arviointi ja hoito_RM & EN

Muistisairauksien ehkäisy ja ravitsemus - Finger tutkimuksen tulokset käytännön työhön_JL

Suun terveys_MK

Ikääntynyt osalliseksi ruokailutilanteisiin & ruokaan liittyvä palveluohjaus_PT

VRN terveiset_AL

 

Eksoten koulutus 11.10.2022 Webinaari alkuosa, webinaari loppuosa

Esitysten diat:

Aloituspuheenvuoro_AK

Ikääntyneen hyvä ruoka ja ravitsemus_SJ

Ikääntyneiden erityispiirteet_SJ

Ravitsemustilan arviointi ja ravitsemushoito_AR & ML

Suun terveys_EP & JR

Lisämateriaalia:Ikäihmisten suun terveyden hoito-ohjeita henkilökunnalle Eksotessa opas

Tärkeä, miellyttävä ruokailutilanne_NV, RH, MP & JS

Kotihoidon asiakkaan aterioinnissa tukeminen_AT

Ruokapalvelun tuottajan näkökulma_ES

VRN terveiset_AL

Kainuun koulutus 27.10.2022, webinaari

Esitysten diat:

Ikääntyneen hyvä ruoka ja ravitsemus_SJ

Ikääntyneiden erityispiirteet_SJ

Ravitsemustilan arviointi ja hoito_HMS

Suun terveys_EL

Ruokailutilanne_EH

Miten ottaa ravitsemus puheeksi ikäihmisen kanssa_SR

VRN terveiset_AL

 

Varsinaissuomen sairaanhoitopiiri 2.11.2022

Avauspuheenvuoro Ikääntyneiden ravitsemusterveyden edistäminen_AIT

Ikääntyneen hyvä ruoka ja ravitsemus_SJ

Ikääntyneiden erityispiirteet_SJ

Ravitsemustilan arviointi ja hoito_MHP

Ravitsemusasioiden organisointi vanhusten asumispalveluissa_PK

Miten ottaa ravitsemus puheeksi ikäihmisen kanssa_SR

Geryn hanke-esittely_MS

Ruokapalveluiden toteuttaminen_OPP

Suun terveys_AS

VRN terveiset_AL

 

Siun Soten koulutus 9.11.2022, webinaari

Koulutuksen diat:

Ikääntyneen hyvä ruoka ja ravitsemus_SJ

Ikääntyneiden erityispiirteet_SJ

Geriatrin näkökulma ikääntyneiden ravitsemukseen_PS

Ravitsemustilan arviointi ja ravitsemushoito_MH

Ruokailutilanne_EH

Alustus ruokapalveluihin_KR

Tehostettu ja rakennemuutettu ruokavalio ruokapalvelun näkökulmasta_SP

Kotihoidon puheenvuoro_KT

VRN terveiset_AL

 

 

Vantaan koulutus 16.11.2022

Koulutuksen diat:

Hyvä ruoka ja ravitsemus_SJ

Ravitsemustilan arviointi ja ravitsemushoito_HN

Suun terveys_EB

Nielemisvaikeudet_VH

Ruokailutilanne_KP

Geriatrin puheenvuoro_KS

VRN_terveiset_SJ

 

Epshp koulutus, 23.11.2022 

Esitysten diat:

Aloituspuheenvuoro_PP

Ikääntyneen hyvä ruoka ja ravitsemus_SJ

Ikääntyneiden erityispiirteet_SJ

Ravitsemustilan arvionti ja ravitsemushoito_TH

Suun terveys_RH

Ruokailutilanne_EH

Seniorineuvola_SYH

RAI apuvälineenä_JA

VRN terveiset_AL

 

Helsinki koulutus 7.2.2023 

Ravitsemusterveyden edistäminen Helsingissä_EH

Hyvä ruoka ja ravitsemus_SJ

Ravitsemustilan arviointi ja hoito_KT & KJ

Suun terveys_TKT

Ruokailutilanne_EH

Hoitotyön puheenvuoro _TH

VRN terveiset_AL

 

Soite koulutus 14.3, webinaari

Terveellisen ravitsemuksen edistäminen osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä:HN & KN

kääntyneen hyvä ruoka ja ravitsemus_SJ

Ikääntyneiden erityispiirteet_SJ

Ravitsemustilan arviointi, ravitsemushoito ja sen toteuttaminen_KN

Suun terveys_PV

Ikääntyneiden ravitsemus Seniorin eväät hankkeen tapaan_TB

Ravitsemusneuvonta terveyspisteissä_SL & CI

Ravitsemusneuvottelukunnan terveiset ja tulevaisuudensuunnitelmat_AL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 20.3.2023