Ikääntyneiden ruokasuositus käytäntöön

Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuositus käytäntöön hankkeessa lisäämme ikääntyneiden parissa toimivien, ikääntyneiden itsensä ja heidän omaistensa tietämystä hyvästä ravitsemuksesta. Järjestämme alueellista koulutusta ja laadimme verkkokoulutuskokonaisuuden ikääntyneiden parissa työskenteleville ammattilaisille ja muille toimijoille sekä luomme yhteisen portaalin luotettavalle tiedolle ikääntyneen ravitsemuksesta. Lisäksi järjestämme yhteistyössä eläkeläisjärjestöjen ja paikallisten vanhusneuvostojen kanssa ikääntyneille itselleen kohdennetun kampanjan hyvästä ravitsemuksesta. Toiminnan perustana on Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen vuonna 2020 julkaisema Vireyttä seniorivuosiin — ikääntyneiden ruokasuositus sekä  kansallinen ikäohjelma.

Toiminnan päämääränä on, että ikääntyneiden parissa työskentelevät ammattihenkilöt, muut toimijat ja ikääntyneille ravitsemuksesta viestivät julkiset ja järjestö- ja yhteisötoimijat  

1) Tuntevat ikääntyneiden ruokasuositukset.

2) Osaavat käyttää niitä työssään. 

3) Löytävät luotettavaa, ajantasaista tietoa ja ohjeita ikääntyneiden ruokapalveluista ja ravitsemushoidosta.

4) Viestivät ikääntyneiden hyvästä ravitsemuksesta ja sen merkityksestä eri medioissa.

5) Ikääntyneet ja heidän omaisensa tulevat tietoisiksi hyvästä ravitsemuksesta ja sen käytännön toteuttamisesta ja tietävät mistä saavat tarvittaessa apua ja ravitsemusohjausta.

Ikääntyneiden ruokasuositus käytäntöön hankkeen toteuttaa Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Hanke alkoi 1.11.2021 ja jatkuu vuoden 2023 loppuun. Hanke kuuluu Marinin hallitusohjelmaan kirjattuun kansalliseen ikäohjelmaan. Lue lisää hankkeen toteuttamisesta

 

Julkaisuja

VRN, 2021. Ravitsemusopas ikääntyneille (pdf 4,3 Mt)
Lehtisessä nostetaan esille keskeisiä asioita vuonna 2020 julkaistusta uudesta ikääntyneiden ruokasuosituksesta. Lehtinen on tarkoitettu kotona asuville ikääntyneille terveellisen syömisen tueksi. Myös omaiset saavat siitä tietoa ja vinkkejä, joilla voi edistää ja parantaa iäkkään läheisen syömistä ja ravitsemusta.

Ikääntyneen ravitsemusopasta voi tilata maksutta jakeluun ikäihmisille. Se on tarkoitettu yli 65-vuotiaille kotona asuville ikääntyneille esitteeksi hyvästä ravitsemuksesta. Opasta voi tilata max 150 kpl lähettämällä tilauspyyntö osoitteeseen tilaukset(at)ruokavirasto.fi

Tätä suuremmista tilausmääristä tulee sopia erikseen satu.jyvakorpi(at)ruokavirasto.fi

Guide på svenska 
Näringsguide för äldre personer (pdf, 4,3 Mt)

Osallistumme aktiivisesti ammattilaistapahtumiin:

Elintarvikepäivät 17.5.2022

Kuntamarkkinat 13-14.9.2022

Lue blogi

Kuntamarkkinainfo

RTY päivät 8-9.11.2022

 

Alueellisten koulutusten aineisto

Alueellisten koulutusten diat ja tekstitetyt videot tulevat tälle sivulle koulutusten ja editoinnin jälkeen. 

Lohja (Länsi-Uudenmaan kunnat) 17.3.2022 Webinaari 

Esitysten diat:

Ikääntyneen vajaaravitsemuksen tunnistaminen_MP

Ikääntyneen hyvä ruoka ja ravitsemus_SJ

Ikääntyneiden ravitsemuksen erityispiirteet_SJ

Ravitsemustilan arviointi ja ravitsemushoito_KS

Suun terveys_EL

Ruokailutilanne_EH

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan terveiset_AL

Kysymykset ja vastaukset

 

KEUSOTE 22.3.2022 Webinaari 

Esitysten diat: 

MNA kotihoidossa ja palveluasumisessa Keusotessa_AK

Ikääntyneen hyvä ruoka ja ravitsemus_SJ

Ikääntyneen ravitsemuksen erityispiirteet_SJ

Ravitsemustilan arviointi ja ravitsemushoito_KT

Suun terveys_VH

Ruokailutilanne_EH

Hoitotyön puheenvuoro_KV

Valtion ravitsemusneuvottelukunnnan terveiset_AL

 

Etelä-Savon hyvinvointialue webinaari 4.5.2022

Esitysten diat ja webinaari:

Ikäruoka 2.0_RT

Ikäruoka esitys

Ikääntyneen hyvä ruoka ja ravitsemus_SJ

Ikääntyneen hyvä ruoka ja ravitsemus esitys

Ikääntyneen ravitsemuksen erityispiirteet_SJ

Ikääntyneen ravitsemusksen erityispiirteet esitys

Ikääntyneen ravitsemushoito_HP

Ravitsemushoito esitys (video alkaa kohdasta 38.02) 

Suun terveys_KL

Suun terveys esitys (video alkaa kohdasta 1:05) 

Hoitotyön puheenvuoro_MLK

Hoitotyön puheenvuoro MLK esitys (video alkaa kohdasta 28:00) 

Hoitotyön puheenvuoro_HO

Hoitotyön puheenvuoro HO esitys (video alkaa kohdasta: 42:52) 

Valtion ravitsemusneuvottelukunta_AL

VRN terveiset esitys (video alkaa kohdasta 58:53) 

 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 11.5.2022 Webinaari

Esitysten diat ja esitykset yksittäin:

Ikääntyneen ravitsemusterveyden edistäminen_PH

Ikääntyneen ravitsemusterveyden edistäminen esitys

Hyvä ruoka ja ravitsemus_SJ

Hyvä ruoka ja ravitsemus esitys

Ruokailutilanne_EH

Ruokailutilanne esitys

Ikääntyneen erityispiirteet_SJ

Ikääntyneen erityispiirteet esitys

Ravitsemushoito_TS

Raivtsemushoito esitys

Pitkäaikaishoidon ruokapalvelut Oulun kaupungissa_MT & RKP

Pitkäaikaishoidon ruokapalvelut Oulun kaupungissa esitys

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan terveiset_AL

VRN terveiset esitys

 

Kymsote 18.5.2022 webinaari

Alkupuheenvuoro_SK

Ikääntyneen hyvä ruoka ja ravitsemus_SJ

Ikääntyneen hyvä ruoka esitys

Ikääntyneiden ravitsemuksen erityispiirteet_SJ

Ikääntyneen ravitsemuksen erityispiirteet esitys

Ravitsemustilan arviointia ja ravitsemushoito_EN & JS

Suun terveys_TT

Ruokailutilanne_EH

Hoitotyön puheenvuoro_PH

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan terveiset_AL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 30.6.2022