Lannoitevalmisteiden etämyynti

Etämyynti on kaupankäyntiä, jossa ostaja ja myyjä eivät ole yhtä aikaa paikalla ostosopimuksen tekohetkellä. Tyypillistä etämyyntiä on verkkokauppa. Markkinoille saatettavia lannoitevalmisteita koskevat niiden myyntitavasta riippumatta lainsäädännön laatu- ja merkintävaatimukset.

Etämyytävien lannoitevalmisteiden on oltava kansallisen lannoitelain 711/2022 tai EU:n lannoitevalmisteasetuksen 2019/1009 vaatimusten mukaisia. Lisäksi on mahdollista markkinoida lannoitevalmisteita vastavuoroiseen tunnustamiseen perustuen. Tällaisille lannoitevalmisteille on oltava ennakkolupaan perustuva päätös Ruokavirastolta.

Etämyyntiä koskeva ilmoitusvelvollisuus

Lannoitevalmisteiden etämyynnistä on tehtävä toiminnan aloitusilmoitus, jonka perusteella talouden toimija merkitään lannoitevalvonnan valvontarekisteriin. Mikäli lannoitevalmisteita markkinoidaan sekä valmistuspaikassa että etämyynnissä, on aloitusilmoituksessa ilmoitettava molemmat markkinointikanavat. Etämyytävät lannoitevalmisteet voivat olla esimerkiksi talouden toimijan valmistamia/valmistuttamia, Suomeen markkinoitavia EU:ssa valmistettuja tai Suomeen markkinoitavia EU:n ulkopuolella valmistettuja tuotteita. Ilmoitusvelvollisuus ei kuitenkaan koske tukku- ja vähittäiskauppaa, jossa markkinoille saatetaan valvontarekisteriin kuuluvien talouden toimijoiden lannoitevalmisteita.

Etämyydyistä lannoitevalmisteista on lisäksi vuosittain tehtävä vuosi-ilmoitus. Ruokavirastolla on erilliset ohjeet tiedoista, jotka vuosi-ilmoituksessa on ilmoitettava.                     

Tuotteita koskevien tietojen ilmoittaminen

Etämyytävillä lannoitevalmisteilla on oltava tuoteseloste. Esimerkiksi verkkokaupassa markkinoitavan tuotteen tuoteselosteen tulee olla nähtävissä tuotetta koskevien tietojen yhteydessä. Ostajalla on oltava mahdollisuus tarkastella ennen ostopäätöksen tekemistä lannoitevalmisteen ominaisuuksia. Tuoteseloste on myös toimitettava etämyynnissä olevan tuotteen mukana ostajalle, mikäli se ei ole kiinnitettynä myyntipakkaukseen. Vaatimus koskee näin ollen myös ilman pakkausta myytäviä tuotteita.

Lannoitevalmisteiden tuoteseloste on annettava pääsääntöisesti suomeksi ja ruotsiksi. Jos myyjä voi osoittaa, että etämyynnissä myytäviä lannoitevalmisteita myydään ja luovutetaan ainoastaan yksikielisen kunnan alueella, voi tuoteseloste olla vain kyseisen kunnan kielellä. 

Tietojen paikkansa pitävyys

Etämyynnin yhteydessä on tuotetta koskevien tietojen oltava paikkansa pitäviä eikä niillä saa johtaa ostajaa harhaan. Esimerkiksi verkkokaupassa annettavien tietojen perusteella voidaan lannoitevalmiste katsoa vaatimusten vastaiseksi, jos siitä annettavat tiedot ovat virheellisiä ja mainonta vaatimusten vastaista. Vaatimuksen vastaista mainontaa on esimerkiksi verkkosivuilla tuotteen yhteydessä esitettävät harhaanjohtavat tiedot. Tällaisiksi voidaan katsoa muun muassa perusteettomat ympäristöväittämät tai viittaukset lannoitevalmisteen kasvisuojeluvaikutuksiin.

 

Tietoja etämyyntitavoista ja yleisiä ohjeita etämyynnistä on lisää Ruokaviraston sivuilta.

Sivu on viimeksi päivitetty 14.3.2023