Metsäpuiden siementen ja taimien välittäjät

Metsäpuiden siementen tai taimien välittäjä on toimija, joka välittää valmiiksi pakattuja ja etiketillä varustettuja siemen- tai taimieriä eteen päin toisille toimijoille tai metsänomistajille.  Metsänviljelyaineistoa ovat metsänviljelyyn tarkoitetut puiden siemenet ja taimet. Lisätietoa metsänviljelyaineistosta löydät täältä.

Rekisteröityminen metsänviljelyaineiston toimittajaksi

Metsänviljelyaineiston toimittaja, joka ammattimaisesti markkinoi tai maahantuo metsänviljelyaineistoa, on merkittävä Ruokaviraston ylläpitämään metsänviljelyaineiston toimittajarekisteriin. Metsänviljelyaineiston toimittaja rekisteröityy samalla myös kasvinterveysrekisteriin. Kasvinterveysrekisteriin pitää kuulua, jos tuottaa tai myy kasvipassia vaativaa metsänviljelyaineistoa. Lisätietoa rekisteröimisestä löydät täältä.

Kasvipassin ja siemenetiketin käyttö siementen markkinoinnissa

EU:ssa markkinoitavalla metsänviljelyaineistolla täytyy olla kantatodistus. Metsäpuiden siemenkaristamo hakee Suomessa karistetulle ja puhdistetulle siemenerälle kantatodistuksen Ruokavirastolta. Karistamo laatii kantatodistuksen tietojen perustella yhdistetyn kasvipassin ja siemenetiketin, joka kiinnitetään suljettuun (sinetöityyn) siemenpakkaukseen. Kasvipassi ja siemenetikettimallit löydät täältä. Yhdistetty kasvipassi ja siemenetiketti vaaditaan vain männyn ja douglaskuusen siemenille, mutta sitä voi käyttää kaikille siemenille. Siemenetiketti vaaditaan kaikille metsänviljelyyn tarkoitetuille siemenille.

Siementen välittäjät eivät ole kasvipassivelvollisia, jos he markkinoivat valmiiksi pakattuja ja etiketillä varustettuja siemen- tai taimieriä eteen päin toisille toimijoille tai metsänomistajille. Heidän on kuitenkin huolehdittava siitä, että kaikkiin pakkauksiin on kiinnitetty kasvipassi ja siemenetiketti. Siementen välittäjän tulee lisäksi tarkastaa, että markkinoitavia siemenpakkauksia ei ole avattu.

Siementen pakkaajat

Toimija, joka jakaa siemeneriä pienempiin myyntipakkauksiin on siementen pakkaaja. Siementen pakkaajan tulee merkitä pakkaukset omalla kasvipassillaan ja siemenetiketillään. Kasvipassi ja siemenetikettimallit löydät täältä. Pakkaajat ovat kasvipassivelvollisia ja heidän toimintansa tarkastetaan säännöllisesti. Tarkastuksista peritään maksu. Ruokavirastolla on mahdollisuus harventaa maksullisia omavalvonnan tarkastuksia niissä yrityksissä, jotka ovat toimittaneet omavalvontasuunnitelmansa Ruokavirastolle ja noudattaneet sitä sen jälkeen kaksi vuotta. Ohjeet siemenpakkaamon omavalvontasuunnitelman laadintaan löydät täältä.

Kasvipassin ja taimietiketin käyttö taimien markkinoinnissa

Taimien välittäjät eivät ole kasvipassivelvollisia, jos he välittävät valmiiksi pakattuja ja etiketillä varustettuja taimieriä eteen päin toisille toimijoille tai metsänomistajille. Heidän on kuitenkin huolehdittava siitä, että kaikkiin taimipakkauksiin on kiinnitetty kasvipassi ja taimietiketti.

Taimien pakkaajat

Taimien pakkaaja jakaa suuremman taimierän pienempiin pakkauksiin. Taimien pakkaajan tulee merkitä pakkaukset omalla kasvipassillaan ja taimietiketillään. Pakkaajat ovat kasvipassivelvollisia ja heidän toimintansa tarkastetaan säännöllisesti. Tarkastuksista peritään maksu.

Metsänviljelyaineiston EU:n sisämarkkinakauppa 

Sisämarkkinakauppa on Suomen ja toisen EU-maan välillä tapahtuvaa tuontia tai vientiä.  Sisämarkkinakaupassa siemenet ja taimet liikkuvat maiden välillä vapaasti. Toimijoille on kuitenkin asetettu muutamia velvoitteita, jotka löydät täältä.

Metsänviljelyaineiston tuonti

Maahantuonnilla tarkoitetaan metsänviljelyaineiston tuontia muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista. Metsänviljelyaineiston maahantuonti vaatii erillisen tuontiluvan ja tarvittavat todistukset (esim. OECD todistukset ja kansainvälisen kasvinterveystodistuksen). Lue lisää metsänviljelyaineiston tuonnista täältä.

Sivu on viimeksi päivitetty 27.1.2023