Exportintyg för ekologiska produkter

En del av länderna utanför EU förutsätter att en ekologisk produkt åtföljs av ett ekoexportintyg. Vid export kan du till exempel behöva det allmänna intyget ”Transaction Certificate of Organic Production for Export” eller ett landspecifikt ekointyg (såsom NOP import certificate i USA, NAQS import certificate i Sydkorea).

Livsmedelsverket beviljar företagar-, parti- och landspecifika ekoexportintyg. Exportintygen är avgiftsbelagda. På EU:s inre marknad kan du använda den styrkande dokumentation som ditt företag beviljats som ekointyg.

Du säkerställer väl alltid i god tid att du kan marknadsföra din ekologiska produkt som ekologisk även i mottagarlandet som du valt!

Beställning av exportintyg

Beställ ett exportintyg genom att sända 

  • en på engelska ifylld beställningsblankett och
  • dokumentationen som hänför sig till spårbarheten hos partiet som ska exporteras

via e-post till adressen kirjaamo@ruokavirasto.fi.

Gör beställningen i god tid före exporten. Beviljandet av exportintyget tar cirka två veckor efter att du sänt alla dokument till oss.

Bifoga dokumentationen som hänför sig till spårbarheten hos partiet som ska exporteras till din beställning. 

  • anteckningar, följehandlingar och leverantörsfakturor över de mottagna och i lager varande råvaror, som exportintyget som ska beviljas gäller
  • kopia av varuleverntörens gällande ekointyg
  • tillverknings/produktionsrapporten över partiet som ska exporteras
  • försäljningsfakturan, transport- och följehandlingarna för partiet som ska exporteras

Mer information om ekoexportintyget: luomuelintarvike@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 24.1.2019